lista lecţiilor


Revoluţia Cognitivă
Lecţia 0 - Introducere
Lecţia 1 - Familia umană
Lecţia 2 - Revoluţia Cognitivă
Lecţia 3 - Viaţa în Epoca de Piatră
Revoluţia Agricolă
Lecţia 4 - Potopul uman
Lecţia 5 - Marea păcăleală..
Lecţia 6 - Construind piramide
Lecţia 7 - Nu e dreptate în istorie
Unificarea umanităţii
Lecţia 8 - Direcţia istoriei
Lecţia 9 - Viziuni imperialiste
Lecţia 10 - Legea religiei
Revoluţia Ştiinţifică
Lecţia 11 - Descoperirea ignoranţei
Lecţia 12 - Ştiinţa şi imperialismul
Lecţia 13 - Crezul capitalist
Lecţia 14 - Revoluţia Industrială
Lecţia 15 - O revoluţie permanentă
Lecţia 16 - Fericirea modernă
Lecţia 17 - Sfârşitul omenirii

joi, 19 februarie 2015

Lecţia XVI - Fericirea modernă

...şi au trait fericiţi până la adânci bătrâneţi
Au făcut cei 500 de ani de descoperiri şi revoluții uimitoare pe oameni mai fericiţi? Sunt oamenii zilelor noastre mai fericiți decât în Evul Mediu, sau în Epoca de Piatră? Dacă nu, atunci care este rostul tuturor schimbărilor? Cele mai multe cărți de istorie ignoră astfel de probleme, dar acestea sunt cele mai importante întrebări pe care le putem pune istoriei. Noile studii în biologie, economie, psihologie oferă perspective fascinante în istoria fericirii umane.
În lecţia aceasta, Dr Harari de la Universitatea Ebraică din Ierusalim discută despre fericire și cum se poate măsura fericirea. El va încerca să descopere dacă progresul global ne-a făcut mai fericiţi. Textul conţine notele de curs ale lui Louise Charente după cursul de pe Coursera, textul în original este accesibil aici: And They Lived Happily Ever After.
Ne-a făcut progresul mai fericiţi?
S-a discutat revoluția științifică şi impactul covârşitor pe care l-a avut asupra lumii și omenirii. Ultimii 500 de ani au fost martorii unor schimbări fără precedent. Planeta s-a unit într-o singură sferă economică. Economia a crescut exponential și omenirea se bucură acum de avantaje care erau în trecut de domeniul viselor. Știința și Revoluția Industrială au dat practic omenirii putere şi energie nelimitată. Ordinea socială s-a transformat radical, la fel și politica, viaţa de zi cu zi și psihologia umană. Dar suntem noi mai fericiți? S-au tradus acumulările ultimelor secole în mai multă fericire? A deschis descoperirea resurselor energetice inepuizabile drumul spre resurse nesecate de fericire? Mergând mai înapoi în timp, putem lărgi această întrebare la scara întregii istorii umane, la toţi cei 70.000 ani de istorie. Au adus cei 70,000 ani de revoluții și schimbări o lume mai bună? Suntem oamenii astăzi mai fericiți decât vânători-culegătorii acum zeci de mii de ani în urmă? Dacă nu, ce sens mai au toate transformările?


zeiță babiloniană a sexului şi a iubirii.
Istoricii îşi pun rar asemenea întrebări. Ei nu se întreabă de exemplu, dacă cetățenii din Babilon erau mai fericiți decât vânători-culegătorii care au trăit în Mesopotamia acum 20.000 ani. sau dacă răspândirea islamului i-a făcut pe egipteni mai mulţumiţi de viaţă, sau dacă prăbușirea imperiilor europene în Africa le-a adus africanilor fericire sau nenorocire.Totuşi, acestea sunt cele mai importante întrebări pe care le putem pune în istorie. Căci care ar mai fi scopul la creștere economică, libertate politică, egalitate socială dacă ele nu îi fac pe oameni mai fericiți? Puțini au studiat la modul serios, științific, istoria fericirii pe termen lung. Aproape fiecare dintre noi, savant sau om obişnuit, are o idee vagă cu privire la această chestiune. O perspectivă comună subliniază faptul că capacitățile umane au crescut dramatic de-a lungul istoriei. Din moment ce oamenii îşi folosesc de obicei puterea pentru a elimina problemele și a-și împlini aspirațiile, rezultă, în conformitate cu acest punct de vedere, că având mult mai multă putere decât strămoșii noștri, trebuie să fim mult mai fericiți decât strămoșii noștri medievali. Aceştia la rândul lor trebuie să fi fost mult mai fericiţi decât vechii vânători-culegători. Din păcate, punctul de vedere progresist al istoriei fericirii nu este prea convingător. După cum am văzut de multe ori de-a lungul acestui curs, mai multă putere și abilități noi nu aduc neaparat o viață mai bună și mai fericită.
sclavi ZADIB YEMEN 13TH CENTURY (CREDIT -
De exemplu, în timpul revoluției agricole, puterea colectivă a omenirii de a modela mediul, precum și de a controla ce se întâmplă în lume, a crescut cu siguranţă. Omenirea a fost mult mai puternică după revoluția agricolă. Dar destinul, condiţiile de viață şi viața de zi cu zi a individului uman a fost în multe privințe mai rea decât înainte. Țăranul trebuia să lucreze mai mult decât culegătorul, și primea drept răsplată o hrană mai puțin consistentă. Țăranul era mult mai expus la boli și exploatare sau la invazii decât strămoşul lui, vânător-culegătorul. Revoluția agricolă a mărit deci cu siguranţă puterea omenirii, dar nu a făcut-o mai fericită. Similar, ridicarea imperiilor europene în epoca modernă a mărit cu siguranță puterea colectiv-umană, circulaţia liberă a ideilor, tehnologiilor și culturilor, precum și a deschis noi orizonturi comerciale și industriale. Cu toate acestea, toate evoluțiile și schimbările precum și toată creșterea în putere a umanității n-a fost deloc o veste bună pentru zecile de milioane de africani, amerindieni și australieni aborigeni, care au fost înrobiţi de către europeni.
Pare naiv să credem că există o legătură între putere şi fericire, având în vedere tendința umană dovedită de a abuza de putere. Unii critici ai acestui punct de vedere pozitiv iau chiar o poziție diametral opusă. Ei susțin nu numai că nu există o corelație directă între putere și fericire, ci că de fapt există o relație inversă între putere și fericire. Puterea corupe. Pe măsură ce omenirea a dobândit tot mai multă putere pe parcursul istoriei, ea a creat o lume foarte rece, mecanică, bolnavă, nepotrivită nevoilor reale ale Homo sapiens. În conformitate cu acest punct de vedere, evoluția a modelat mintea și corpul pentru viața de vânători-culegători. Tranziția în primul rând la agricultură, și mai târziu la industrie, a condamnat de fapt ființele umane la o viață nenaturală. Omul nu-şi poate da drumul la instinctele înnăscute și nu-şi mai poate satisface cele mai profunde dorinţe şi nevoi. Viața poate fi comodă astăzi, dar nimic din viața confortabilă a clasei de mijloc urbane nu se poate compara cu bucuria sălbatică, pură, trăită de o bandă de vânători în timpul uciderii unui mamut.
(CREDIT - DINOSAURCOLLECTOR)
Acest punct de vedere naiv asupra istorie, o obsesie romantică de a vedea numai partea întunecată în fiecare invenție, este la fel de dogmatică ca și credința în inevitabilitatea progresului.
Poate că nu mai suntem astăzi în legătură directă cu sinele nostru de vânător-culegător, dar nu trăim atât de rău. Evoluția adusă de istorie nu a provocat neapărat numai rele. De exemplu, în ultimele două secole, medicina modernă a scăzut mortalitatea infantilă de la circa 33% la mai puțin de 5%. Nimeni nu se poate îndoi că acest lucru a adus o contribuție uriașă la fericire, nu doar pentru copiii care altfel ar fi murit de boli, dar de asemenea pentru părinți, familii și prietenii lor.
O a treia poziție comună cu privire la istoria pe termen lung a fericirii merge pe o cale de mijloc. Aceasta susține că până la revoluția științifică nu a existat nici o corelație clară între putere și fericire. Oamenii medievali au fost poate mai nefericiţi decât strămoșii noștri vânători-culegători cu zeci de mii de ani în urmă. Dar, conform acestei poziții, în ultimele secole, pe parcursul revoluției științifice, oamenii au învățat în cele din urmă cum să-şi folosească puterea mai înțelept. Triumful medicinei moderne este doar un exemplu în acest sens. Alte realizări fără precedent ale omenirii, după sau în timpul revoluției științifice, includ scăderea dramatică a gradului de violență.
Optimismul epocii moderne
Dispariția războaielor internaționale și eliminarea aproape completă a foametei pe scară largă înseamnă că tot mai puține persoane mor în medie astăzi de foamete. Avem aici esenţa abordării de mijloc a istoriei fericirii. Până la revoluția științifică, creșterea puterii nu a condus la o creștere a fericirii. Știința ne-a dat însă înțelepciunea de a conecta în cele din urmă puterea și fericirea. În ultimele decenii și secole, o putere dovedit tot mai mare a trebuit să determine o creștere a fericirii umane. Perspectiva este însă o simplificare, în primul rând pentru că evaluarea optimistă a vremurilor moderne se bazează pe un interval foarte mic de timp. Majoritatea oamenilor au început să se bucure de succesele medicinii moderne nu mai devreme de 1850. Scăderea drastică a mortalității infantile este un fenomen al secolului 20, doar un fenomen al ultimilor 100 de ani. Foametea în masă a continuat să afecteze o mare parte a omenirii până la mijlocul secolului 20. Războaiele internaționale a devenit rare abia după 1945, în mare parte datorită amenințării anihilării complete folosind forţa nucleară. Prin urmare, chiar dacă ultimele decenii au fost un soi de epocă de aur fără precedent pentru omenire, este încă o perioadă foarte scurtă. E prea devreme să concluzionăm că reprezintă o cotitură fundamentală a istoriei, sau doar un accident efemer.
A doua problema cu punctul de vedere optimist al epocii moderne este că chiar dacă aceasta scurtă epocă de aur a ultimei jumătăţi de secol a fost foarte bună pentru noi, în aceeaşi perioadă noi continuăm să plantăm semințele unei catastrofe viitoare. De-a lungul ultimelor decenii, în ciuda liniştii relative, am perturbat în nenumărate moduri echilibrul ecologic al planetei, lucru care va aduce probabil consecinţe foarte periculoase în viitor. În special de-a lungul ultimelor decenii, există o mulțime de dovezi care indica faptul ca ne distrugem însăşi baza prosperităţii viitoare într-un soi de orgie de consum nesăbuită. Poate va mai dura ani buni, dar vom plăti scump în următoarele decenii și secole. Nimeni nu înţelege cu adevarat care sunt consecințele tulburărilor ecologice majore cauzate de oameni.
Un alt motiv pentru a fi mai rezervaţi în acest punct de vedere modernist şi prea optimist este că ne putem felicita pentru realizările fără precedent ale lui Homo sapiens modern doar dacă ignorăm complet soarta tuturor celorlalte animale de pe planetă.
O mare parte din barierele care ne protejează astăzi de boli și a foamete se datorează torturii maimuțelor de laborator și a vacilor de lapte precum şi a miliardelor de pui pe benzi transportoare.
În ultimele două secole, zeci de miliarde de animale au fost supuse unui regim de exploatare industrial de o cruzime fără precedent în analele planetei Pământ. Dacă acceptăm chiar și numai o zecime din ceea ce spun activiștii pentru drepturile animalelor, agricultura industrială modernă se dovedeşte a fi cea mai mare crimă din istorie, a provocat suferințe de neegalat. Când discutăm fericirea globală este desigur greșit să măsurăm doar fericirea să zicem a clasei superioare, sau a europenilor, sau doar a bărbaţilor și să ignorăm cuvântul femeilor sau al africanilor. Poate că este de asemenea greșit să luăm în considerare numai fericirea oamenilor atunci când încercăm să evaluăm nivelul global de fericire şi să omitem cu totul fericirea sau suferința altor animale.
Acestea sunt problemele cu a treia opțiune de vizualizare a modernității ca o eră în care fericirea a început să crească în paralel şi datorită creșterii puterii umane.
oameni nevoiaşi
O altă problemă la toate punctele de vedere discutate până acum este faptul că ele privesc fericirea în mare măsură ca un produs al factorilor materiali, cum ar fi sănătatea, dieta, averea și așa mai departe. Dacă oamenii sunt mai bogaţi și mai sănătoşi, în conformitate cu această abordare, atunci ei trebuie să fie de asemenea mai fericiţi. Dar este cu adevărat aşa? De-a lungul istoriei, preoți, filozofi și poeți au cercetat natura și cauzele fericirii. Multe dintre cele mai strălucite minți ale tuturor secolelor au ajuns la concluzia că factorii sociali, etici și spirituali ne influenţează la fel de mult fericirea ca și condițiile materiale. Deși nimeni nu poate susţine că condițiile materiale de astăzi sunt mai rele decât în trecut, dacă fericirea depinde nu doar de starea materială ci şi de factori sociali și spirituali, aceasta nu înseamnă neapărat că suntem mai fericiți decât strămoșii noștri. Poate că oamenii din ţările dezvoltate moderne suferă prea mult de alienare și depresii, în ciuda prosperității lor materiale. Poate că strămoșii noştrii mai puţin înzestraţi material reușeau să găsească mulțumire și bucurii în relațiile comunitare, în religie, în legătura cu natura..
Istoria fericirii
(CREDIT -HUFFINGTONPOST.COM)
Mulți filozofi, poeți şi gânditori de-a lungul istoriei au reflectat asupra naturii şi cauzelor fericirii. Ei au ajuns la concluzia că factorii materiali sunt importanţi, dar factorii sociali, etici și spirituali joacă de asemenea un rol foarte important, au un impact foarte mare asupra fericirii noastre, așa că e greşit să-i ignorăm cu totul. În ultimele decenii, psihologi, economiști și biologi au preluat această provocare de a studia științific ce face oamenii cu adevărat fericiți și să înțeleagă deasemenea dinamica fericirii în istoria societăţii. Ne fac fericiți banii, relațiile de familie, factorii genetici, sau poate virtuțile și fapte noastre bune? Primul pas, atunci când încercăm să studiem fericirea și ce anume îi face pe oameni fericiți, este o definiţie a fericirii și o cale de a o măsura. Fără o definiție și o măsurătoare nu se poate proceda științific.
Graficul fericirii
Definiția general acceptată a fericirii aşa cum este ea astăzi studiată în științele sociale este că fericirea este o bunăstare subiectivă. Acesta este termenul profesional pentru fericire. În conformitate cu această definiție, fericirea este ceva ce simțim. Fie un sentiment de plăcere imediat, fie un sentiment de mulțumire pe termen lung cu modul nostru de viață. Dacă fericirea este ceva ce oamenii simt, cum se poate masura ea ştiinţific din exterior? E posibil.. Oamenii de ştiinţă pot face asta cerând la mai mulți oameni să le spună cum se simt. Psihologi sau biologi care doresc să evalueze modul în care se simt oamenii le dau acestora pur şi simplu chestionare de completat. Ei întreabă astfel mii de oameni și îi roagă să descrie ceea ce simt. În acest mod putem construi statistici despre fericire.
Un chestionar clasic despre bunăstarea subiectivă cere celor intervievați să evalueze pe o scară de la zero la zece cât de bine se regăsesc în afirmații de genul: sunt foarte multumit de modul actual de viaţă, simt că viața mea e plină de satisfacții, sunt optimist cu privire la viitor, viața este bună etc.
(CREDIT -EKNAZAR.COM)
Apoi, cercetătorii adună toate răspunsurile și calculează nivelul general de bunăstare subiectivă în funcție de toate răspunsurile. Astfel de chestionare sunt folosite pentru a studia relația dintre fericire sau bunăstare subiectivă și alți factori, cum ar fi averea sau situația politică, sau situații sociale. De exemplu, dacă vrem să știm dacă banii îi fac pe oameni fericiţi, dacă bogații sunt mai fericiți decât săracii, putem lua o mie de oameni care câştigă să zicem 100.000 dolari pe an. Le dăm tuturor aceste chestionare de completat, iar apoi comparăm rezultatele cu răspunsurile unei grupe de oameni care câștigă doar 50.000 de dolari. Dacă studiul descoperă că grupul celor bogați au un nivel de bunăstare subiectivă de 8.7 și cei mai săraci de numai 7.3, atunci oamenii de ştiinţă trag concluzia că există o corelație pozitivă între bogăție și bunăstarea subiectivă, mai simplu spus că banii aduc fericirea. Pe măsură ce oamenii câștigă mai mulți bani, ei se simt mai bine în pielea lor, sunt mai mulţumiţi de viață, așa cum se poate observa din cifrele statistice. În cazul în care sunt întrebaţi doar unul sau doi oameni, ar putea exista deviaţii statistice, dar dacă dăm chestionarul la mii de oameni, dacă facem deci o cercetare corectă, atunci oamenii de ştiinţă cred că se poate găsi un indicator bun pentru influența averii asupra fericirii. Aceeași metodă poate fi folosită pentru a examina alți factori, cum ar fi dacă în societăţile democratice oamenii sunt mai fericiți decât cei din dictaturi, dacă cei căsătoriţi sunt mai fericiți decât cei singuri sau cei divorțaţi sau văduvi.
Rezultate parţiale
În loc să criticăm această formă de cercetare este mai bine să cântărim concluziile. Constatarea cea mai importantă, după zeci și sute de astfel de cercetări efectuate în ultimele decenii, deci cea mai importantă concluzie este că fericirea nu depinde de situaţii obiective, de avere, sănătate sau chiar de societate. Mai degrabă, fericirea depinde în primul rând de corelația dintre așteptări și situaţie. Ce înseamnă asta? Aceasta înseamnă că ești fericit nu pentru că situația ta obiectivă este x. Eşti fericit pentru că așteptările tale, oricare ar fi acelea, se îndeplinesc. Acesta este cel mai important lucru. Dacă spre exemplu, visezi să ai o căruţă cu boi, și obții chiar o căruţă cu boi, atunci eşti mulţumit. Ai ceea ce ţi-ai dorit, eşti fericit. Dacă, pe de altă parte, visezi la un Ferrari nou-nouţ și obții doar un Fiat, atunci nu eşti deloc mulțumit, chiar dacă Fiatul este mult mai rapid şi mai sofisticat decât căruţa. Nu eşti fericit cu Fiatul pentru că nu îl compari cu căruța străbunicului tău, ci cu Ferrari-ul nou la care visai. Prin urmare, vei fi nemulțumit, aceasta în ciuda îmbunătățirii obiective a mijlocului de transport.
Fericirea şi așteptările
Această linie de gândire înseamnă că schimbări dramatice ale condițiilor de trai pe parcursul istoriei nu au făcut neapărat ființele umane mai fericite sau le-a schimbat nivelul de fericire în bine sau rău. Mecanismul de bază al satisfacției umane descoperit de aceste studii este că atunci când situaţia se îmbunătățeşte, așteptările explodează. Ne așteaptăm la prea mult, şi deci chiar îmbunătățiri dramatice ale condițiilor obiective ne pot lăsa nemulțumiţi, pentru că ne așteptăm la mult mai mult decât înainte. Când situaţia se deteriorează şi condițiile devin mai rele decât înainte, atunci așteptările tind să scadă şi ele. Oamenii se așteaptă la mai puțin, și prin urmare, chiar o degradare severă a condițiilor de trai îi lăsă la fel de fericiţi ca înainte pentru că așteptările s-au adaptat la noua condiție. Aceasta înseamnă că, de exemplu, oamenii din Evul Mediu nu au fost neapărat mai puțin fericiţi decât suntem noi în prezent. E adevărat că oamenii din Evul Mediu aveau condiții de viață mult mai dificile în multe privințe decât oamenii de astăzi, dar aşteptările lor erau de asemenea foarte diferite.
Mulți oameni găsesc această logică foarte greu de crezut. Problema este că, atunci când încercăm să ne imaginăm cum simțeau oamenii în trecut, inevitabil ne imaginăm pe noi în locul lor, nu ne gândim cum trebuie să se fi simțit ei, ci cum ne-am simți noi dacă am trăi în acele condiții. Această perspectivă este greșită, pentru că uită să ia în considerare diferenţa în așteptări. Oamenii din Evul Mediu nu au trăit cum trăim noi astăzi, nu aveau așteptările noastre. Să luăm un exemplu simplu. În societățile bogate moderne din întreaga lume se obișnuiește ca oamenii să facă un duș în fiecare zi și să-şi schimbe des hainele. Țăranii medievali pe de altă parte, în Europa, China sau Orientul Mijlociu nu se spălau uneori mai multe săptămâni și luni și nu-şi schimbau aproape niciodată hainele, pentru că pur şi simplu nu aveau altele. Nouă, chiar gândul să nu ne spălăm, să nu schimbăm hainele care miros ne face sa ne simţim foarte, foarte inconfortabil. Dar țăranilor nu le păsa, ei erau obişnuiţi cu senzaţia și mirosul unor haine murdare și cu un corp murdar. Ei nu doreau să facă duș și să-şi schimbe hainele în fiecare zi, chiar dacă ar fi putut. Ei aveau ceea ce îşi doreau. Erau mulțumiți cu ce aveau, pentru că nu aveau altfel de aşteptări. Deci, cel puțin în ceea ce privește duşul şi hainele, chiar daca ţăranii erau mult mai săraci decât oamenii de astăzi din societatea modernă, nu înseamna că ei se simţeau mizerabili. Acest exemplu nu ar trebui să ne surprindă atât de mult. La urma urmei, ajunge să aruncăm o privire la rudele noastre cimpanzeii. Cimpanzeii nu se spală aproape niciodată, și nu-şi schimbă niciodată hainele, dar nu se plâng şi nici nu par nefericiţi pentru că trebuie să stea în aceeași blană murdară toată ziua.
Cele mai multe pisici și câini nu fac duș decât poate o dată la câțiva ani și nu-şi schimbă niciodată hainele, şi cu toate astea proprietarii lor îi iau în braţe și chiar îi pupă. Nu ne așteptăm ca un câine să facă un duș în fiecare zi, dar nu ne deranjează să-l mângâiem sau chiar să-l pupăm. Ne așteptăm ca oamenii să facă duș în fiecare zi, şi dacă partenerul de viaţă sau dacă unul din membrii familiei nu face duș o lună, atunci nu se mai apropie nimeni de el pentru că miroase, dar găsim faptul perfect în regulă atunci când vine vorba de câini.
Un subiect şi mai interesant de gândire este ce se întâmplă cu copiii mici. Copiilor mici din societatile dezvoltate de astăzi deseori nu le place dușul. Este nevoie uneori de ani de pedepse și de luptă cu părinții lor pentru a se disciplina să facă duș în fiecare zi. În multe case se duc bătălii zilnice cu copiii care nu vor să facă duș. Părinții spun, nu, va trebui să faci duș înainte de a merge la culcare. În cazul în care dușul este aşa un lucru minunat, de ce s-ar mai opune copii mici? Cert este că un duș în fiecare zi nu este natural pentru ființele umane. Nu e important pentru fericirea lor până când nu ne obișnuim cu el. Odată obișnuiţi cu el, după ce devine o așteptare atunci devine important. După aceea, dacă nu facem duș în fiecare zi, ne vom simți mizerabil, cel puțin până ne obișnuim cu noua stare. [Nota lui LC: Nu am întâlnit niciodată vreun copil care să nu vrea să se ude cât mai des posibil, fie în duş sau baie sau într-un lac. Dr. Harari trebuie să ştie copii complet diferiţi de cei pe care i-am întâlnit eu] [ Nota lui CU: e vorba mai puţin de zbenguiala spontană în apă cât de educarea copilului să facă duş zilnic, uneori prin constrângeri şi aici Dr. Harari are dreptate, exemplele din mediul părintesc sunt nenumărate ]
nativ siberian (CREDIT - DAILYSTORMER.COM)
Se observă deci cât de importante sunt așteptările pentru fericire și istoria fericirii. O concluzie interesantă este că, dacă fericirea este într-adevăr determinată de așteptări, atunci doi dintre pilonii centrali ai societății moderne, mass-media și industria de publicitate, pot fi de angajaţi, probabil fără intenție, în a face pe oameni nu tot mai nefericiți, chiar dacă există îmbunătățiri uriașe în condițiile lor de viaţă. Mass-media și industria de publicitate ne prezintă tot timpul lucruri mai bune și mai bune și se ocupă cu creștea nivelului așteptărilor noastre. Acestea previn creșterea fericirii noastre. De exemplu, dacă ne gândim la modul în care oamenii se raportează la corpurile lor, ce cred oamenii despre cum arată. Să luăm exemplul unui sat mic de acum 5000 de ani în care un adolescent de 18 ani credea probabil că arată destul de bine pentru că în acele vremuri el vedea doar pe ceilalţi 50 de bărbaţi din sat. Majoritatea celor 50 de bărbaţi erau mai în vârstă decât el, sau aveau riduri, sau sufereau de boli, sau erau copii mici. Adolescentul era deci sigur, pe baza comparaţiei cu cele 50 de feţe masculine din jurul său, că arată destul de bine. Un adolescent în zilele noastre este mult mai probabil să simtă că nu arată suficient de bine, că arată inadecvat. Chiar dacă este înconjurat de alți adolescenți sau tineri care nu arată neapărat mai bine decât el, el este bombardat cu imagini de actori de cinema, sportivi și supermodele pe care le vede în fiecare zi la televizor și pe panouri gigantice, pe internet și așa mai departe. El compară propriul fizic cu imagini ideale, nu cu fizicul celorlalţi 50 de copii din școala sau colegiul său. Prin urmare, nu trebuie să ne mirăm că nu e mulţumit.
Perspectiva ştiințelor sociale asupra fericirii
George W. Bush & Hosni Mubarak
Există studii care spun că imaginea propriului corp s-a deteriorat în era prezentă. Oamenii sunt mult mai puțin mulțumiți de felul în care arată astăzi decat acum 100 de ani sau 1.000 de ani. Acest raţionament îi duce pe unii cercetători la concluzia că mass-media poartă o vină pentru nemulțumire. După câte vedem astăzi în lumea a treia, în țările în curs de dezvoltare, nemulțumirea este cauzată nu numai de sărăcie, boală, corupție și opresiune politică, dar, poate cel mai important, pur și simplu prin expunerea la standardele lumii civilizate. Să luăm spre exemplu Egiptul. Omul mediu egiptean s-a bucurat de condiții mai bune de trai sub Hosni Mubarak decât sub conducerea oricărui guvern anterior din istoria Egiptului. Era mult mai probabil să moară de foame, ciumă, sau ca urmare a războaielor sub Faraonul Ramses al II-lea, sau Cleopatra. Starea materială a omului mediu egiptean nu a fost niciodată atât de bună. Probabilitatea ca o femeie egipteană să moară în timp ce dădea naștere era mai mică în timpul lui Hosni Mubarak decât în orice epocă anterioară din istoria Egiptului.
CLEOPATRA și Cezar a lui Jean-Leon Gerome-. (CREDIT - Wikimedia)
Speranţa de viaţă a unui copil nou-născut în Egipt şi şansa lui de a ajunge la maturitate fără a muri de o boală teribilă pe parcurs a fost mult mai mare sub Hosni Mubarak decât sub orice guvern precedent. Considerând toate astea, am putea crede că populaţia ar dansa pe străzi de bucurie, mulțumindu-i lui Allah pentru norocul de a trăi sub Hosni Mubarak și nu într-o eră anterioară. Dar, după cum știm cu toții, nu au fost prea fericiţi cu el. Au organizat o revoluție. Au ieşit în stradă şi au răsturnat cu furie regimul lui Mubarak de la putere, spunând că ei nu sunt mulțumiți cu condițiile lor de viață, chiar dacă acestea, cel puțin în ce privește măsurătorile obiective, erau mult mai bune decât în orice epocă anterioară din istorie, cel puțin de la revoluția agriculturii încoace. Egiptenii erau nemulțumiți nu pentru că se comparau cu strămoșii lor de sute şi mii de ani în urmă, ci cu contemporanii lor din Europa și America. Egiptenii nu se așteptau să trăiască similar cu Evul Mediu și nu au fost prea fericiți atunci când condițiile s-au îmbunătăţit. Ei se așteaptau să trăiască ca oamenii pe care îi vedeau la televizor, în America, şi au fost foarte nemulțumiți când Hosni Mubarak nu le-a putut oferi un astfel de nivel de trai.
Deci, acestea sunt principalele concluzii ale cercetărilor în psihologie, sociologie și economie. Fericirea depinde de asteptari. Pentru că asteptarile cresc mai rapid decât condițiile de trai, nivelul de fericire de-a lungul istoriei s-a schimbat într-o măsură mai mică decât ne-am putea aştepta.
Perspectiva biologiei
Credit RON SIMS
Problema fericirii a fost studiat de cercetători din felurite domenii. Nu doar științe sociale, cum ar fi ecologia și sociologia, dar și de oamenii de știință din ştiinţele vieţii, cum sunt biologia și medicina. Ei ajuns la concluzii similare cu cele ale psihologilor și ale economiștilor, dar dintr-o abordare sau perspectivă complet diferită. Biologii susțin că lumea noastră mentală și emoțională este reglementată de mecanisme biochimice care au fost modelate pe parcursul a milioane de ani de evoluţie. Ca toate celelalte stări interioare, fericirea noastră, bunăstarea noastră subiectivă, nu este determinată numai de factori externi, cum ar fi veniturile, relațiile sociale sau situația politică din țară. Ea este condiţionată de un sistem biologic extrem de complex, o reţea de nervi, neuroni și sinapse din creier, precum și de diverse substanțe biochimice, cum ar fi serotonina, dopamina şi oxitocina. Acestea controlează starea noastră de spirit și chiar bucuria sau tristețea, fericirea, sau suferința. După biologi, nimeni nu devine mai fericit câștigând la loterie, sau cumparând o casă, sau prin ascensiunea în structura ierarhică la locul de muncă sau chiar dacă îşi găseşte dragostea adevărată. Oamenii sunt făcuţi fericiţi de un singur lucru, şi anume de senzații plăcute în organism. Cineva care tocmai a câştigat la loterie sau şi-a întâlnit iubirea vieții sare în sus de bucurie pentru că el sau ea reacționează la avalanşa hormonală care trece prin vasele de sange, ca o reacție la furtuna de semnale electrice stârnită de părți diferite ale creierului. Din păcate, cu toată speranța de a crea paradisul aici, pe pământ, sistemul nostru biochimic intern este programat de evoluție pentru a menține niveluri de fericire relativ constante.
(CREDIT - MAGAZINE.AMSTAT.ORG/)
Fericirea și nefericirea joacă un rol în evoluție numai în măsura în care încurajează sau descurajează supraviețuirea și reproducerea. Evoluţia nu are nici un interes aparte în fericire ca atare. Atunci să nu ne surprindă că evoluția ne-a modelat să nu fim nici prea nefericiţi, nici prea fericiţi. Modelat de evoluție, sistemul biochimic al corpului ne permite să ne bucurăm de valuri de senzații plăcute. Dar acestea nu durează mult, sau cel puțin nu pentru totdeauna. Mai devreme sau mai târziu, baia hormonală dată de semnalele electrice din interiorul minţii se opreşte, și senzațiile plăcute dispar și fac loc la senzaţii mai puţin plăcute.
De exemplu, evoluția oferă sentimente plăcute de orgasm și alte trăiri sexuale la bărbații și femeile care îşi răspândesc genele prin sex. Un bărbat care are sex cu o femeie fertilă este recompensat de evoluție cu sentiment plăcut de orgasm. Daca sexul nu ar fi însoțit de senzații plăcute în organism, puțini bărbați s-ar mai deranja să-l facă. În același timp, evoluția nu este cu adevărat interesată în a-l face pe bărbat mai fericiţi. Este interesată doar să îi treacă genele la generaţia urmatoare așa că îl păcăleşte cu sentimente plăcute, dar acestea dispar rapid. Dacă evoluția ar fi vrut fericire infinită, atunci ar fi conceput masculi cu orgasme care durează o eternitate. În mod evident nu este cazul, deoarece evoluția este interesată doar de supraviețuire și reproducere. Dacă orgasmele ar dura pentru totdeauna, masculii ar muri pur și simplu foarte fericiţi de foame deoarece nu ar mai fi motivaţi să căute mâncare, și nu s-ar mai osteni să caute alte femei fertile pentru a transporta genele lor la generația următoare.
Prin urmare, evenimentele externe, cum ar fi sexul, câștigul la loterie, sau a fi lovit de o mașină, pot crește sau micșora temporar fericirea noastră. Pe termen lung, sistemul biochimic al corpului nostru va tinde însă să se întoarcă acolo de unde a plecat și nu va permite ca nivelul nostru de fericire să se mărească sau să scadă dincolo de un anume prag.
Unii cercetători compară efectiv sistemul biochimic uman cu un soi de climă care păstrează temperatura constantă, indiferent de ce se întâmplă în afară. Unele sisteme de aer conditionat sunt fixate la 25 de grade Celsius, iar altele la 20 de grade. În mod similar, sistemele biochimice sunt variate. Ele diferă de la persoană la alta pe o scară, să spunem, de la zero la zece. Unii oameni se nasc, sunt programaţi genetic, cu un sistem biochimic vesel, care permite ca starea de spirit să balanseze între nivelul șase și zece, stabilizându-se cu timpul în jurul nivelului de fericire opt. O astfel de persoană, cu un sistem biochimic vesel, va fi destul de fericită, chiar dacă locuiește într-un oraș mare înstrăinat sau dacă-şi pierde toți banii într-o investiţie pe bursă. Alte persoane se nasc cu un sistem biochimic mohorât care pendulează între trei și șapte și se stabilizează cu timpul la cinci. O astfel de persoană va rămâne probabil deprimată si nemulțumită, chiar dacă se bucură de sprijinul unei comunități foarte strânse, dacă câștigă milioane la loto, sau dacă e la fel de sănătoasă ca un atlet olimpic. Gândeşte-te pentru o clipă la prietenii tăi, și la membri familiei tale. Probabil veiigăsi exemple de astfel de oameni care rămân relativ veseli și mulțumiţi, indiferent de ce se întâmplă. Există alţi prieteni sau membri ai familiei care par mereu să fie nemulțumiți și supăraţi.
Cei mai mulți dintre noi credem că dacă ne-am schimba doar locul nostru de muncă, sau ne-am căsători, dacă am termina de scris cartea începută sau lucrarea pentru facultate , dacă am avea bani pentru a ne cumpăra o mașină nouă sau a ne plăti creditele, atunci am fi complet fericiţi și mulțumiţi. Cu toate acestea, atunci când vom obține ceea ce dorim, de cele mai multe ori nu vom fi mai fericiţi decât înainte. Cumpararea unei maşini sau scrisul unul roman pot produce o mulțime de efecte, dar nu schimbă biochimia noastră.
Pot să ne ridice pe o culme trecătoare, dar foarte curând sistemele biochimice se vor întoarce la valoarea noastră predefinită. Aceasta este abordarea biologică a fericirii. Dacă acceptăm această abordare, că fericirea este dată de sistemul nostru biologic intern și nu de evenimente din afara, atunci concluzia este că istoria nu este foarte importantă, cel puțin nu foarte importantă pentru fericirea oamenilor, pentru că evenimentele istorice par să aibă un impact foarte mic asupra structurii sistemului biochimic uman, asupra structurii interne a organelor și creierului nostru. Istoria poate schimba stimuli externi care provoacă să zicem secreţia serotoninei în creier. Dar istoria nu se schimba nivelul mediu al serotoninei, prin urmare, nu îi poate face pe oameni mai fericiți decât înainte.
Să comparăm de exemplu, un țăran francez medieval cu un bancher parizian modern. Țăranul trăia într-o colibă de ​​noroi neîncălzită, lângă grajdul de animale. Bancherul poate trăi într-un penthouse splendid cu cele mai recente gadget-uri tehnologice și să aibă o privelişte minunata asupra Turnul Eiffel. Cei mai mulți dintre noi ne-am aștepta ca bancherul modern să fie mult mai fericit decât țăranul medieval. Cu toate acestea, fericirea unui om este determinată de creier. Creierul nu știe nimic despre bordei sau penthouse sau Champs-Élysées. Singurul lucru pe care îl ştie creierul sunt secreţiile chimice cum e serotonina. Dacă țăranul îşi termină de construit mica sa colibă de ​​noroi, serotonina secretată de neuronii din creierul său îl aduc la nivelul X. În 2013, când bancherul făcut ultima plată la super-penthouse-ul minunat, neuronii creierului său secretă similar serotonină aducându-l la un nivel similar cu X. Creierul acestor două persoane nu este conştient că penthouse e mult mai confortabil decât o colibă de ​​noroi. Singurul lucru pe care-l știe creierul este că, în prezent, nivelul de serotonina este de X. Ce a dus la asta nu știe. Prin urmare, dacă bancherul și țăranul medieval au același nivel de serotonina din creier, ei vor fi la fel de fericiţi.
Aceeaşi logică se aplică nu numai la viața indivizilor dar și la marile evenimente colective. Să luăm de exemplu Revoluția franceză. A produs schimbări majore în societatea și politica franceză. Revoluționarii au decapitat regele și au dat pământul țăranilor. Au declarat Drepturile Omului, au abolit privilegiile nobiliare și au pornit război împotriva întregii Europe. Totuși, nici una dintre aceste acțiuni nu a schimbat structura de bază a biochimiei franceze sau a creierului francez. Prin urmare, dacă acceptăm teoria biologică, este foarte probabil ca în ciuda tuturor revoltelor politice, sociale și economice aduse de Revoluția franceză, impactul acesteia asupra fericirii franceze a fost unul foarte mic.
Cel care a câştigat un sistem biochimic vesel la loteria genetică a fost la fel de fericit înainte de revoluție ca și după aceasta. Cel care au primit o biochimie sumbră se va plânge sub Robespierre și Napoleon cu aceeași amărăciune cu care s-a plâns mai devreme sub Ludovic al XVI-lea sau Maria Antoaneta. Dacă este aşa, atunci ce a mai adus bun Revoluția Franceză? Dacă oamenii nu au devenit mai fericiţi ca rezultat al acesteia, care a mai fost rostul la tot haosul, frica și vărsarea de sânge? Dacă asimilăm în întregime abordarea biologică a fericirii, concluzia este că totul a fost inutil. Biologii nu s-ar fi înghesuit să ia cu asalt Bastilia, deoarece tot nu ar fi schimbat nimic.
Oamenii îşi închipuie că o revoluție politică reformă socială îi va face mai fericiți, dar este doar o înşelătorie biochimică ce se repetă din nou și din nou și din nou. Revoluția politică vine, dar biochimia rămâne aceeași, și prin urmare, nivelul de fericire rămâne aceeași. Conform acestui punct de vedere, există doar o singură concluzie a evoluţiei istorice care are o importanță reală pentru istoria fericirii. Şi anume realizarea faptului că deoarece cheile fericirii sunt în mâinile sistemului nostru biochimic intern, nu mai are rost să ne pierdem timpul cu politică, reforme sociale, războaie și ideologii și alte chestiuni. În schimb, trebuie să ne concentrăm pe singurul lucru care ne poate face cu adevărat fericiți și acesta este manipularea biochimiei noastre. Singurul lucru care este important în istoria omenirii din acest punct de vedere este avansul științei în domeniul științelor vieții. Dacă investim miliarde de dolari pentru a sparge codurile biochimice şi genetice și pentru a folosi cunoaşterea dobândită pentru a dezvolta terapii mai bune, vom putem face pe oameni mult mai fericiţi decât au fost vreodată înainte, fără a fi nevoie de revoluții politice și sociale. Prozac și alte medicamente uzuale în psihiatrie ne-ar putea crește nivelul de fericire mai mult decât schimbarea regimului politic sau punerea în aplicare a unor reforme economice, doar prin creșterea, în mod artificial, a nivelului serotoninei în creier, precum medicamentul reușește să scoată pe unii oameni din depresie.
Brave New World
Nimic nu surprinde mai bine abordarea biologică a fericirii decât celebrul slogan new-age fericirea pleacă din interior (happiness begins within). Bani, statut social, politică, chirurgie plastică, case frumoase, nici unul din aceste lucruri nu va aduce fericire. Fericirea de durată, în conformitate cu abordarea biologică, poate veni numai din interior, de la serotonină, dopamină, oxitocină, precum și de la alți compuși și sisteme biochimice care conlucrează în corpul tau. În romanul său, Brave New World, (Minunata Lume Nouă n.t.) Aldous Huxley a avut în anii 1930 viziunea unei lumi în care fericirea este valoarea supremă a societății, una în care medicamentele psihiatrice controlează și cresc nivelul de fericire, înlocuind poliția, alegerile și guvernul, precum şi fundamentele politicii. În fiecare zi, fiecare om din lumea imaginată de Huxley lua o doză de soma, un medicament sintetic care îi făcea pe oameni mulțumiți cu viața lor și fericiţi cu ei înșiși, fără a afecta productivitatea și eficiența acestora. Statul conducea în acest scenariu întreaga lume, întregul glob și nu a fost niciodată amenințat de războaie, revoluții, greve sau demonstrații, pentru că toți oamenii din lume erau mulţumiţi de condițiile actuale, indiferent de care ar fi fost ele. Sistemul a fost construit pe baza controlului și manipulării biochimiei și nu a condițiilor de viaţă ale oamenilor. Dacă facem acest lucru cu succes, atunci tot ceea ce se întâmplă în afara nu mai contează cu adevărat. Mulți oameni consideră această viziune a viitorului mult mai îngrijorătoare decât distopia lui George Orwell, 1984. Huxley pare monstruos pentru majoritatea cititorilor, dar e foarte greu de explicat de ce. Dacă în lumea lui Huxley toată lumea este foarte fericită tot timpul, ce ar putea fi în neregulă cu ea?
Problema se găseşte în definiția fericirii. În lumea lui Huxley, fericirea este definită în termeni biologici, pur și simplu ca plăcere. A fi fericit nu este nimic mai mult sau mai puţin decât a experimenta senzații corporale plăcute în cea mai mare parte de timp. Deoarece biochimia noastră obişnuită limitează volumul și durata acestor senzații plăcute în organism, singura modalitate de a face pe oameni să experimenteze un nivel ridicat de fericire pe o perioadă lungă de timp este prin manipularea sistemului biochimic cu ajutorul medicamentelor și a altor tratamente medicale. Avem aici o direcție în care ştiinţa de astăzi progresează, nu într-o fantezie science-fiction ci în lumea reală. Cercetările înaintează în această direcție într-un ritm foarte rapid. Dar definiția fericirii ca plăcere, comună astăzi în societatea noastră, nu este acceptată de toți cercetătorii sau de toți oamenii.
Într-un studiu celebru, Daniel Kahneman, laureat al Premiului Nobel pentru economie, a studiat, printre altele ce îi face pe oameni fericiţi. El a cerut oamenilor să povestească o zi de lucru obișnuită, pentru a spune ce s-a petrecut cu ei în acea zi, în detaliu. Parcurgând-o etapă cu etapă, ei trebuiau să evalueze cât de mult le-a placut sau displacut fiecare etapă. A făcut un studiu asupra a 900 de femei din Texas din clasa muncitoare. El a cerut fiecăreia dintre ele să împartă o zi obișnuită de-a lor în segmente, în episoade de două, trei sau cinci minute, şi să scrie ce făceau la fiecare cinci minute și să descrie deasemenea cât de mult le plăcea sau displăcea ce făceau. Au ieşit nişte poveşti lungi, ca nişte jurnale, am vorbit la telefon cu un prieten, apoi am luat autobuzul spre locul de muncă, iar a trebuit să aștept autobuzul, apoi am urcat în autobuz, am ajuns la locul de muncă, șeful a țipat la mine, și m-am dus, m-am întors acasă, m-am uitat la televizor, am spălat rufele și așa mai departe. Despre fiecare dintre aceste episoade scurte, ea a scris de asemenea cât de mult îi plăcea sau displăcea ce făcea, și s-a dovedit că episoadele care le displăceau acestor femei, în medie cel mai mult, sau activitatea care era cel mai puţin agreabilă a fost munca de îngrijire a copiilor. Cele mai multe dintre activitățile care implicau copiii au fost apreciate ca fiind cele mai puțin vesele activități ale zilei, cum ar fi schimbarea scutecelor, spălarea hainele murdare, prepararea hranei pentru ei, isterii temperamentale, copii care luptă și strigă unul la altul. Potrivit notelor pe care le-au scris, le producea mai multă bucurie să fie la locul de muncă decât să stea cu copiii lor acasă. Kahneman a cerut, de asemenea, acestor femei să descrie în termeni generali, care sunt lucrurile care contribuie cel mai mult la fericirea lor. Cele mai multe dintre ele au spus că copiii sunt izvorul primar al fericirii, chiar dacă activitățile lor care presupuneau contactul cu copiii erau apreciate ca fiind cele mai puțin plăcute.
Cum se explică această contradicţie? Există două moduri în care oamenii de știință explică aceste rezultate. O școală de gândire susţine că oamenii, nu numai femeile din Texas, dar oamenii în general chiar nu prea știu ce e bine pentru ei. Ei cred că un lucru este sursa fericirii lor pentru că societatea le-a spus că acesta trebuie să fie sursa lor de fericire, dar nu e adevărat. Când examinăm fiecare eveniment în amănunt, el nu mai îndeplinește așteptările. O altă explicaţie este că ceea ce Kahneman și alte astfel de studii au descoperit este faptul că fericirea este pur și simplu ceva diferit de plăcere. Fericirea nu este surplusul de momente plăcute faţă de momentele neplăcute; fericire constă mai degrabă în a vedea viața în totalitate ca pe ceva semnificativ și util. Există o componentă cognitivă și etică foarte importantă pentru fericire. Valorile noastre sunt cele care fac diferența în modul în care percepem viaţa. Valorile fac diferența între a ne vedea ca simpli sclavi mizerabili ai unui copil dictator, sau în a ne vedea pe noi înșine ca pe cultivatori plini de dragoste ai unei vieţi noi, în direcţia creșterii copiilor. Aceşti savanți susțin că activități semnificative pot fi extrem de satisfacatoare, chiar dacă nu sunt ușoare, chiar dacă nu sunt prea vesele. Similar o viață lipsită de sens, plină de activități la care nu găsim un sens, poate fi un calvar teribil, chiar dacă este foarte confortabilă. E ca și ambiţia de a urca pe Everest, sau ar merge pe un traseu foarte dificil. Nu e un scop confortabil. Cele mai multe dintre lucrurile pe care el sau ea le va experimenta vor fi lucruri dificile. Este mai ușor să stea acasă pe canapea și să se uite la TV. Totuși, dacă el găsește sensul vieţii în ambiția de a urca pe Everest, sau pe un alt munte înalt, el poate vedea întregul capitol al vieții sale ca fiind o perioadă foarte fericită. Momentul în care urcă pe Everest e mult mai fericit decât momentul în care s-a aşezat acasă confortabil pe canapea şi s-a uitat la televizor. De ce? Pentru că fericirea nu este confort, nu este plăcere; mai presus de toate este găsirea unui sens în ceea ce facem, chiar dacă ceea ce facem implică o mulțime de greutăți și dificultăți. Nu e tot timpul roz și plin de bucurie.
Această abordare are implicatii importante pentru istoria fericirii. Oamenii din toate culturile și epocile au simțit probabil senzații similare plăcute sau neplăcute în corpul lor, dar sensul dat de experiențele lor a fi putut fi foarte diferit. Dacă este așa, atunci istoria fericirii a fost mult mai turbulentă decât ce-şi imaginează biologii. Nu este o linie dreaptă în care toată lumea are mereu aceleași nivel relativ de fericire pentru că placerea şi senzaţiile neplacute din corpul rămân același. Dacă sensul are un impact important asupra fericirii, atunci ar putea exista diferențe enorme între sensurile pe care oamenii din diferitele culturi le-au găsit în viața lor. Dacă este adevărat, acest lucru implică faptul că viața în epoca modernă nu este neapărat mai bună, mai fericită, decât viața în epoci anterioare, cum ar fi Evul Mediu. Dacă urmărim viața minut cu minut, activitate de activitate, și cântărim cât de grea sau cât de ușoară este fiecare, atunci cu siguranță viața în Evul Mediu, pentru majoritatea oamenilor, a fost mult mai grea, mai puțin confortabilă decât viața din prezent, cel puțin pentru oamenii din societățile bogate. Cu toate acestea, dacă fericirea depinde de sens, atunci oamenii medievali ar fi putut fi chiar mai fericiţi decât oamenii de astăzi din societățile bogate. Ei găseau un sens pentru tot ce se întâmpla în viața lor în promisiunea unei fericiri veșnice, în viața de apoi și făcând parte dintr-un plan cosmic splendid al lui Dumnezeu. Au trăit multe greutăţi, dar viaţa lor era plină de semnificație. În contrast faţă de oamenii medievali, oamenii moderni şi laici din societățile bogate ar putea avea o viață foarte confortabilă material, dar, pentru mulți dintre ei, lipsită de sens. Pe termen lung, nu se pot aștepta la nimic în afara uitării complete și lipsei sensului. Nu există nici rai, nici iad, nu există un plan cosmic, tot ce se întâmplă este pur și simplu lipsit de importanță și de sens. Deci, dacă ne întrebăm cât de confortabilă este viața, atunci da, viață este astăzi mult mai confortabilă, dar dacă întrebăm pe oameni cât de mulțumiți sunt de viață, și cât de mult sens găsesc în ea, atunci oamenii din Evul Mediu, în ciuda tuturor dificultăților, ar putea fi într-o egalitate, dacă nu chiar o situație mai bună decât oamenii de astăzi. Problema este că avem aici o altă abordare a istoriei fericirii. Acesta dă multă importanță sensului, mult mai mult decât senzațiilor de plăcere și confort, şi din această perspectivă se dovedește că viața de astăzi nu este neapărat mult mai fericită, cu mult mai semnificativă decât în trecut.
Totul e doar o părere
Problema cu această abordare este că, din punct de vedere pur științific, viața umană nu are absolut nici un sens. Potrivit științei, cel puțin a științei de început de secolul 21, oamenii, ca dealtfel toate celelalte fenomene din lume, sunt rezultatul unor procese evolutive oarbe care funcționează fără nici un scop, fără o semnificație. Acțiunile noastre, viețile noastre nu sunt parte a un plan cosmic divin. În cazul în care planeta Pământ ar exploda mâine dimineață, cu toţi oamenii, elefanții și girafele de pe ea, restul universului şi-ar vedea de treabă în continuare ca şi cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Dispariţia tuturor oamenilor nu ar schimba nimic fundamental în univers. Potrivit științei moderne, orice sens pe care oamenii îl atribuie vieţii lor, deciziile și acțiunile lor sunt pur și simplu o iluzie. Credem că au un sens, dar nu au de fapt niciunul. Toate semnificațiile religioase, semnificațiile altor lumi, pe care oamenii medievali şi le ataşau vieţii lor erau doar iluzii. În mod similar, sensul pe care oamenii moderni încearcă să-l găsească vieţii, umanismul, naționalismul, capitalismul din viața omului modern este doar o iluzie.
Astăzi savanţii pot spune că viața lor are un sens pentru că au îmbogăţit bagajul de cunoştinţe umane. Un soldat poate spune că viața sa are sens pentru că luptă să-și apere patria. Un om de afaceri poate spune că viața are sens pentru că a construit o companie nouă și de succes. Dar și acestea sunt toate iluzii. La fel ca oamenii medievali care credeau că viața lor are drept sens cititul scripturilor, mersul la cruciade, sau construcţia de catedrale. Noi privim înapoi și spunem că ei se păcăleau pe sine. Deci, același lucru este valabil despre viaţa oamenilor de astăzi.
Concluzia acestei linii de gândire este că, dacă cheia fericirii este de a avea un sens în viață, atunci adevarata cheie a fericirii este să ne sincronizăm iluzia personală a unui sens cu iluzia colectivă. Nu există nici un sens în lume, dar atâta timp cât povestea mea personală se potrivește cu povestea oamenilor din jurul meu, atunci mă pot convinge că viața mea este semnificativă, şi astfel să-mi găsesc fericirea și satisfacția personală. Este o concluzie destul de deprimantă. Presupune că fericirea, a dobândi fericire, a fi fericit, depinde de auto-amăgire, și depinde de faptul că nimeni nu va veni din exterior să-ţi demonteze închipuirea.
Înapoi la Budism
Până acum am văzut că fericirea depinde de senzații plăcute. Pentru a fi mai fericiţi, avem nevoie să ne reproiectăm sistemul nostru biochimic. Dacă fericirea se bazează pe sentimentul că viața are un sens, atunci pentru a fi mai fericiţi trebuie să ne amăgim mai eficient. Mai există oare un alt mod de a înțelege fericirea? O alternativă care se bucură de atenție tot mai mare din partea oamenilor de știință care studiază fericirea este de punctul de vedere budist. Budismul tratează problema fericirii mai profund decât poate orice altă religie din istorie. Principala întrebare a religiilor orientale moderne este "dat fiind faptul că Dumnezeu există, ce vrea el de la mine?" În schimb, problema principală a budismului este "dat fiind faptul că există suferință, cum mă pot eu elibera de suferință și să mă bucur de fericire?" Prin urmare, în ultimii 2500 ani, budiștii au studiat sistematic esența și cauzele fericirii, care este motivul pentru care există un interes tot mai mare în rândul comunității științifice în budism, atât în filosofie budistă cât și în practicile de meditație budiste.
Spre exemplu, oamenii de ştiinţă care studiază creierul studiază meditaţia călugărilor budiști în laborator. Îi leagă la la electrozi și scanere, și scanează creierul lor pentru a vedea ce se întâmplă atunci când aceşti călugări meditează. Multe cercetări de acest gen sunt în derulare astăzi. Budismul are aceeaşi înțelegere de bază a abordării biologice a fericirii, și anume că fericirea rezultă din procese şi îngrijire spirituală internă, și nu din evenimente care au loc în lumea exterioară. Abordarea biologică a fericirii este asemănătoare cu cea budistă. Cu toate acestea, pornind de la aceeași înțelegere, budismul trage concluzii foarte diferite. Potrivit budismului, majoritatea oamenilor identifică fericirea cu senzatiile placute şi sentimentele din corpul lor, în timp ce identifică suferinţa cu sentimente neplăcute. Oamenii, prin urmare, atribuie o importanță imensă la ceea ce simt. Oamenii își doresc să experimenteze tot mai multă plăcere, evitând în același timp cât mai mult timp posibil durerea și sentimentele neplăcute. Orice facem de-a lungul vieții noastre, dacă ne scărpinăm la picior, sau ne mişcăm în scaun, sau luptăm războaie mondiale, încercăm doar să obținem sentimente mai placute. Problema, după budişti, este faptul că sentimentele noastre nu sunt mai mult decât nişte vibratii trecătoare care se schimbă în fiecare clipă, precum valurile unui ocean. Dacă cu cinci minute în urmă ne-am simțit foarte veseli și hotărâţi, în clipa prezentă sentimentele de acum cinci minute au dispărut. S-ar putea să ne simţim trist și abătut, așa că dacă vrem să simţim stări plăcute, trebuie să le urmărim în mod constant în vreme ce alungăm sentimentele neplacute. Chiar dacă reușim, trebuie să începem căutarea din nou, fără o recompensă de durată pentru toate necazurile noastre.
Ce este, întreabă budismul, atât de important în obținerea unor satisfacţii efemere? De ce luptăm din greu de-a lungul vieții pentru a realiza ceva care dispare aproape imediat ce apare? Potrivit budismului, rădăcina suferinței nu este durerea, și nici tristeţea, și nici măcar lipsa de sens. Este această căutare care nu se termină niciodată de sentimente efemere care ne face să fim într-o stare permanentă de tensiune, de neliniște și de nemulțumire. Din cauza căutării placerii, mintea nu este niciodată mulțumită cu realitatea aşa cum este ea. Chiar și atunci când experimentăm ceva plăcut nu suntem mulţumiţi, mintea noastră se teme că ar putea dispărea în curând, iar noi tânjim ca senzaţia să rămână și să se intensifice. Oamenii sunt eliberați de suferință nu atunci când trăiesc o experiență sau plăcere trecătoare, ci când înțeleg natura trecătoare a tuturor stărilor și, prin urmare, se opresc din a le mai urmări şi pofti. Acesta este scopul practicilor de meditaţie budistă. Meditaţia presupune observarea îndeaproape a propriei minţi şi corp, realizarea naturii efemere a tuturor sentimentele şi cât de inutilă este alergarea după ele, urmărirea lor. În cazul în care fuga perpetuă se oprește, mintea devine foarte relaxată, foarte clară, foarte mulțumită. Tot felul de stări pot curge în toate direcţiile. Există încă şi bucurie și furie, și plictiseală și poftă care apare și trece, dar odată ce te oprești din a mai dori sentimente anume poţi accepta orice senzaţie. Poţi accepta orice sentiment vine, doar stai şi te uiţi după el, el vine și pleacă fără a te lua pe tine cu el. Seninătatea rezultată, din punctul de vedere budist, este atât de profundă încât oamenii care îşi irosesc viața într-o căutare frenetică de sentimente placute nu-şi pot nici măcar imagina cum este să stai în afara curentului.
Idee este atât de străină de cultura occidentală modernă, încât atunci când mișcările new-age vestice au întâlnit filozofia şi meditația budistă, aceasta le-a dat peste cap. Cultele New-Age susțin frecvent că fericirea nu depinde de condițiile externe în lumea exterioară, fericirea depinde numai de ceea ce simțim. Deci, oamenii ar trebui să se oprească din căutarea împlinirilor exterioare, cum ar fi bogăție, frumusețe și statut social și în schimb să se lege profund la propriile sentimentele. Cum au spus mai multe culte New Age, căutarea fericirii începe în interior. Avem aici este exact ceea ce susțin biologii, dar mai mult sau mai puțin opusul a ceea ce spune Buddha. Buddha a fost de acord cu biologia modernă și cu mișcările moderne New Age după care fericirea este independentă de conditiile externe. Cu toate acestea, perspectiva lui mai largă și poate mai profundă este că adevărata fericire este, de asemenea, independentă de sentimentele interioare. Într-adevăr, pe cât dăm mai multă semnificație sentimentelor noastre interioare, pe atât le vom dori mai mult și cu atât mai mult vom avea de suferit. Recomandarea de bază a budismului nu este doar să încetinim căutarea realizărilor exterioare, dar mai presus de toate să încetinim căutarea sentimentor interioare. Dacă acceptăm acest punct de vedere asupra fericirii atunci întreaga noastră înțelegere a istoriei fericirii ar putea fi greșită. Poate că nu este atât de important dacă oamenii se bucură de sentimente plăcute, și dacă oamenii simt că viața lor are sens. Întrebarea principală este dacă oamenii înțeleg adevărul despre natura sentimentele lor. Nu avem nici o dovadă că oamenii de azi, în secolul 21, înțeleg acest adevăr mai bine decât vânătorii antici sau ţăranii medievali. Acesta este punctul de vedere budist.
Concluzii
Acesta nu este nici momentul nici locul pentru a judeca toate aceste abordări diferite ale fericirii. Oamenii de știință au început studiul științific al fericirii în urmă cu doar câțiva ani și sunt încă departe de formularea teoriilor inițiale, și caută încă metode de cercetare adecvate. E mult prea devreme pentru a trage concluzii și a pune capăt dezbaterii înainte ca aceasta să înceapă cu adevărat. Ce este important în această etapă este să se cunoască cât mai multe abordari diferite posibil asupra fericirii, precum și pusul întrebărilor corecte. Cele mai multe cărți de istorie se concentrează doar pe ideille marilor gânditori, pe curajul războinicilor, pe caritatea sfinților, pe creativitatea artiștilor. Cele mai multe cărți de istorie, cu toate acestea, mai au multe de spus despre structuri sociale, despre ascensiunea și căderea imperiilor, despre invenția și răspândirea tehnologiei, dar au mai puține de zis despre cum au influențat toate acestea suferința și fericirea omului ca individ. Aceasta este cea mai mare lipsă din întelegerea istoriei. Nu știm care a fost impactul asupra fericirii umane, aşa că e bine să încercăm să acoperim această lipsă, altfel nu putem spune că am înțeles de fapt istoria.
Cu acest gând se termină călătoria noastră prin trecutul omului, de la revoluția cognitivă în urmă cu 70.000 ani până în prezent. În timpul celor 70,000 ani, s-au petrecut enorm de multe evenimente. Nu suntem siguri care au fost spre bine sau spre rău. Dar mai există încă un subiect de abordat înainte de încheierea acestui curs: “O scurtă istorie a omenirii”, şi anume viitorul. Am vorbit mult despre trecut, dar istoria include și viitorul. În următoarea și ultima lecție a cursului, Dr. Harari va încerca să descrie viitorul probabil al omenirii.

O scurtă descriere a cursului

- ce este religia?

- ce este un imperiu?

- ce sunt de fapt banii?

- au devenit oamenii mai fericiţi pe parcursul trecerii timpului?

- ce s-a întâmplat cu toate celelalte specii umane de pe Pământ?

- ce a adus cu sine răspândirea speciei noastre, Sapiens, pe Pământ?

- de ce sunt bărbaţii superiori femeilor în aproape toate societăţile cunoscute?

- care este viitorul probabil al omenirii în secolul 21 şi dupa aceea?


găsiţi aici sinteze si note de curs pentru cursul online O scurta istorie a omenirii de Dr. Yuval Noah Harari. Cursul este o sinteză a marilor etape ale istoriei, şi răspunde la multe întrebări tulburatoare despre natura umană.

Bloguri, Bloggeri si Cititori