lista lecţiilor


Revoluţia Cognitivă
Lecţia 0 - Introducere
Lecţia 1 - Familia umană
Lecţia 2 - Revoluţia Cognitivă
Lecţia 3 - Viaţa în Epoca de Piatră
Revoluţia Agricolă
Lecţia 4 - Potopul uman
Lecţia 5 - Marea păcăleală..
Lecţia 6 - Construind piramide
Lecţia 7 - Nu e dreptate în istorie
Unificarea umanităţii
Lecţia 8 - Direcţia istoriei
Lecţia 9 - Viziuni imperialiste
Lecţia 10 - Legea religiei
Revoluţia Ştiinţifică
Lecţia 11 - Descoperirea ignoranţei
Lecţia 12 - Ştiinţa şi imperialismul
Lecţia 13 - Crezul capitalist
Lecţia 14 - Revoluţia Industrială
Lecţia 15 - O revoluţie permanentă
Lecţia 16 - Fericirea modernă
Lecţia 17 - Sfârşitul omenirii

joi, 15 ianuarie 2015

Lecţia VI - Construind piramide

Tot felul de piramide
Pentru milioane de ani oamenii au trăit în grupuri mici de câţiva zeci de indivizi. Instinctele noastre biologice sunt adaptate la un astfel de mod de viață. Prin urmare oamenii sunt slab pregătiţi pentru a coopera cu un număr mare de străini și cu toate acestea relativ repede după revoluția agricolă oamenii au construit deja orașe, regate și imperii uriașe. În lecţia aceasta Dr. Yuval Noe Harari ne arată cum milioane de străini s-au putut pune de acord asupra unor legi, norme și valori comune.
Acestea sunt notele de curs ale lui Louise Charente după cursul “O scurtă istorie a omenirii” de pe Coursera, textul în original este accesibil aici: Building Pyramids.


Conflicte
Cel mai important efect al Revoluției Agricole a fost apariția societăților umane complexe. Oamenii au început să trăiască în sate și orașe de sute sau chiar mii de oameni. În timp ei au întemeiat orașe, regate și imperii în care milioane de oameni cooperau zilnic pentru obiective comune.
Un motiv a fost faptul că agricultura a produs pentru acelaşi teritoriu o cantitate mult mai mare de alimente decât vânătoarea sau culesul. Aceasta este doar o parte din poveste. Simplul fapt că 10.000 de oameni dintr-un oraș sau un milion de oameni dintr-un imperiu au suficientă hrăna nu garantează faptul că ei vor fi de acord cum să împartă mâncarea, pământurile sau apa, că vor soluţiona conflictele interne sau cum să acționeze în vremuri de criză. Dacă oamenii nu pot ajunge la un acord cu privire la aceste lucruri, atunci conflictul se extinde chiar dacă depozitele și hambare sunt pline de alimente. Nu lipsa mâncării a provocat cele mai multe războaie și revoluții din istorie. Revoluția Franceză, Primul Război Mondial, Al Doilea Război Mondial sau Războiul Civil din Iugoslavia au început toate din cauza altor neînţelegeri.
(CREDIT ANCIENTCOINAGE. ORG)
În zile noastre țara dintre Marea Mediterană și râul Iordan unii oameni o numesc Israel iar alții Palestina. Această zonă nu a cunoscut nici măcar o zi de pace de foarte mulți ani, chiar dacă există suficientă hrană pentru a hrăni toată populaţia: israelieni, palestinieni, evrei, creștini și musulmani. Aceşti oameni nu se pot pune în nici un caz de acord cu privire la politică, religie și așa mai departe. Este deci foarte dificil de a crea o ordine socială și politică stabilă acolo.
Rădăcina la astfel de războaie și calamități este faptul că Sapiens pur și simplu nu are instinctele naturale pentru cooperarea cu un număr mare de străini. Oamenii au evoluat timp de milioane de ani în grupuri mici. Cele câteva milenii care separară revoluția agricolă de apariția orașelor și imperiilor nu au fost suficiente pentru a permite ca instinctele de cooperare în masă să evolueze prin selecție naturală.
Realităţi imaginare
(CREDIT - CATONSVILLE.PATCH.COM/)
În locul instinctelor Sapiens a trebuit să dezvolte povești, realități imaginare pentru a putea reglementa cooperarea la o scară mare. Vânător-culegătorii au creat și transmis povești despre spirite ancestrale și totemuri tribale. Aceste povești au permis poate la 500 de persoane să facă comerț cu scoici, să participe la sărbători tribale sau să-și unească forțele în luptă. Agricultorii au folosit același truc dar la o scară mult mai mare. Ei au început să urzească povești care în cele din urmă au permis cooperarea a milioane de străini.
În jurul anului 8500 î.Hr. cele mai mari așezări din lume erau sate, cum era Ierihonul cu o populaţie de câteva sute de indivizi. Prin anul 3000 î.Hr. existau deja zeci sau chiar sute de mii de oameni. În primul mileniu î.Hr. existau deja imperii cum ar fi Imperiul Roman în regiunea mediteraneană sau Imperiul Han din China cu zeci de milioane de oameni. Aceste societăți se bazau pe credința în realități emergente comune și ordinea care le-a menținut în existență poate fi numită o ordine sau orânduire imaginară. Ordine imaginară înseamnă că normele sociale și juridice care au susținut aceste societăți și le-au stabilizat s-au bazat nu pe instincte naturale sau cunoaştere personală directă ci pe credința în povești comune, în realități imaginare comune.
Cum au reuşit poveștile și imaginația să susțină imperii uriașe ca Imperiul Roman, Persan sau cel Chinez am discutat când am detaliat Compania Peugeot. Pentru comparaţie vom lua aici încă două exemple din cele mai cunoscute povești sau mituri ale istoriei pentru a vedea modul în care acestea au fost fundamentale pentru stabilirea și menținerea unei ordinii sociale mari. Prima poveste este Codul lui Hammurabi, scris în jurul anului 1776 î.Hr. care ne arată ordinea socială a imperiului antic al Babilonului, a doua este Declarația Americană de Independență din 1776 AD, care este încă astăzi baza pentru ordinea socială modernă a Statelor Unite ale Americii cu sute de milioane de americani.
Codul lui Hammurabi
Codul lui Hammurabi (CREDIT -
În 1776 î.Hr., Babilonul era cel mai mare oraş din lume și Imperiul Babilonian probabil cea mai mare entitate politică pe de glob. Regele avea mai mult de un milion de supuşi. Stăpânea cea mai mare parte din Mesopotamia, Irakul de astăzi, inclusiv teritorii largi din ce este astăzi Iran, Siria și Turcia. A fost condus de regele Hammurabi care a scris această colecție de legi și decizii judiciare. Scopul textului a fost de a-l prezenta pe Hammurabi ca un rege-model dar şi ca bază pentru un sistem juridic uniform peste întregul imperiu babilonian, ca generațiile viitoare să învețe ce este dreptatea și cum judecă un rege bun. A avut succes, generații și secole mai târziu elitele intelectuale și birocratice ale Mesopotamiei antice au canonizat acest text și studenții babilonieni au continuat să copieze textul mult după moartea lui Hammurabi.
Codul lui Hammurabi este o sursă foarte bună pentru a inţelege cum Babilonienii antici înțelegeau dreptatea şi ordinea socială. Textul începe prin a spune că zeii Anu, Enlil și Marduk, cei mai importanţi zei din panteonul mesopotamian l-au numit pe Hammurabi
"pentru a face ca dreptatea să stăpânească în țară, pentru ca să-i elimine pe cei corupţi și răi și pentru a preveni oprimare celor slabi".
Textul enumeră apoi aproximativ 300 de exemple de justiție ale lui Hammurabi. Totul conform unei formule care spune că dacă s-a întâmplat un anumit lucru, atunci asta este ce trebuie făcut
(CREDIT - Wikimedia)
Iată câteva exemple cu privire la un bărbat din clasa superioară. Dacă el:
-cauzează orbirea unui alt om de clasă superioară, va fi orbit şi el
-rupe oasele unui alt om de clasă superioară, i se vor rupe şi lui oasele
-cauzează orbirea unui om de rând sau rupe oasele unui om de rând va plăti 60 de sicli de argint drept compensare
-cauzează orbirea unui sclav sau rupe oasele unui sclav, va trebui să plătească proprietarului o jumătate din valoarea sclavului
-bate o femeie de clasă superioară și provoacă astfel un avort va trebui să plătească 10 arginţi pentru fătul ei. Dacă femeia moare, fiica lui va fi ucisă.
-bate o femeie de rând şi provoacă un avort, el ar trebui să plătească 5 arginţi drept compensație. Dacă femeia de rând moare, el trebuie să plătească o despăgubire de 30 arginţi.
-bate o femeie sclav și provoacă astfel un avort ar trebui să plătească 2 arginţi în compensație. Dacă femeia moare, el trebuie să plătească despăgubiri de 20 de arginţi proprietarului ei.
După enumerarea tuturor hotărârilor judecătorești, Hammurabi a declarat că acestea sunt toate decizii corecte și prin urmare el duce ţara pe drumul adevărului și al unui mod corect de viață.
"Eu, Hammurabi, rege nobil nu am fost neglijent față de omenirea acordată mie de marele zeu Emliel, și a căror pastorire mi-a fost încredinţată de zeul Marduk."
Codul lui Hammurabi susține că ordinea socială babiloniană este înrădăcinată în principiul universal și etern al justiției dictate de zei. Cel mai important dintre aceste principii este cel al ierarhiei. Conform acestui cod oamenii sunt împărţiţi în două genuri și trei clase. Există oameni de nivel superior, obișnuiți și sclavi. Fiecare dintre aceste categorii este împărțită în bărbați și femei și membrii fiecărui gen și clasă au o valoare diferită. Viața unei femei de rând valorează 30 de arginţi și viața unei sclave valorează doar 20 de șekeli de argint. Ochiul unui bărbat de rând valorează 60 de șekeli de argint, echivalentul a două femei obișnuite sau trei sclave.
Acest cod stabilea de asemenea o ierarhie foarte strictă în cadrul familiilor. Copiii nu erau independenți ci proprietatea părinților lor. De aceea dacă un om superior ucidea fiica unui alt om superior, pedeapsa este execuţia fiicei criminalului. Poate suna incredibil că ucigașul rămâne complet nevătămat, în timp ce fiica lui nevinovată este ucisă drept pedeapsă. Pentru Hammurabi și babilonieni, acest lucru era perfect normal.
Codul lui Hammurabi s-a bazat pe presupunerea că dacă supuşii regelui acceptă principiul precum și poziția în cadrul ierarhiei și acționează în consecință atunci milioanele de locuitori ai imperiul vor fi în măsură să coopereze eficient și societatea lor va prospera. Imperiul va putea produce suficientă hrană pentru toată lumea, să o distribuie eficient, se va putea proteja împotriva dușmanilor și extinde chiar, va putea dobândi mai multă bogăție și o securitate mai bună.
3.500 de ani după moartea regele Hammurabi, în America de Nord existau 13 colonii britanice care făceau parte din dominioanele Angliei. Aceste colonii au considerat că regele Angliei le-a tratat pe nedrept. Reprezentanții lor s-au adunat în orașul Philadelphia, iar pe 04 iulie 1776 AD coloniile au declarat că locuitorii lor nu mai erau supuşi ai Coroanei Britanice. Declarația de independență a proclamat alte principii universale și eterne ale justiției care similar celor ale regelui Hammurabi trebuiau să fie inspirate de o putere divină și să servească drept bază pentru o țară nouă şi independentă numită Statele Unite ale Americii.
Ceea ce este ciudat și important este că principiul de bază dictat de Dumnezeu americanilor în ce priveşte modul în care oamenii ar trebui să se comporte era exact opusul principiului dictat de zeii vechi ai Babilonului. Zeii babilonieni susțineau principiul ierarhiei, în timp ce Declarația americană afirmă celebru: "Considerăm aceste adevăruri ca fiind de la sine înțelese, că toți oamenii sunt creați egali” (we hold these truths to be self-evident that all men are created equal). Că ei sunt înzestraţi de Creatorul lor cu drepturi inalienabile, printre care viața, libertatea și căutarea fericirii. Acesta a fost principiul de bază pe care Dumnezeul americanilor l-a dictat acestora.
Similar Codului lui Hammurabi, Declarația de Independență promite că dacă oamenii acționează în conformitate cu principiile sale sacre, milioane de oameni vor fi în stare să trăiască împreună, să coopereze eficient, precum și să creeze o societate sigură, pașnică și prosperă. Similar Codului lui Hammurabi, Declarația de Independență americană a fost acceptată de generațiile viitoare și chiar și astăzi la mai bine de 200 de ani după ce Declarația a fost făcută elevii americani copiază încă și învață acest text pe de rost.
Avem aici două texte care sugerează modul în care oamenii ar trebui să se organizeze şi principiile de bază ale justiției în societate. Dar aceste două texte ne duc într-o dilemă evidentă. Ambele pretind principii eterne, divine, universale pentru justiție dar acestea sunt opuse. Potrivit americanilor toți oamenii sunt egali, conform babilonienilor oamenii nu sunt egali, există o ierarhie. Cineva trebuie să fi înțeles ceva greșit.
Thomas Jefferson,
Dacă întrebați istoricii, ambele sunt greșite. Atât Hammurabi cât și Thomas Jefferson, părinții fondatori americani, toţi au imaginat o realitate umană guvernată de principii universale și imuabile ale dreptății, cum ar fi egalitatea în locul ierarhiilor. Singurul loc în care există astfel de principii universale, singurul loc în care există justiție este în imaginația fertilă a lui Homo sapiens și în poveștile pe care oamenii le inventează și şi le spun unul altuia.
Nu există nici o dreptate obiectivă și nu există nici un principiu obiectiv al justiției adevărat pretutindeni pentru toată lumea. E ușor pentru noi să vedem împărțirea oamenilor în clase ca fiind doar o poveste pe care babilonienii au inventat-o, nu există o astfel de diviziune în realitate. Cu toate acestea, ideea că toți oamenii sunt egali este de asemenea un mit, o poveste pe care Thomas Jefferson și americanii au inventat-o și în care mulți dintre noi astăzi se întâmplă să credem. În ce sens sunt toţi oamenii cu adevărat egali? Există vreo realitate obiectivă, în afara imaginației şi a poveștilor noastre, în care să putem spune că toți oamenii sunt cu adevărat egali?
Să încercăm să traducem celebra propoziţie din Declarația Americană de Independență în termeni biologici și să vedem ce are de spus biologia:
Considerăm aceste adevăruri ca fiind de la sine înțelese, că toți oamenii sunt creați egali, că ei sunt înzestrați de Creatorul lor cu anumite drepturi inalienabile între care sunt viața, libertatea și căutarea fericirii
credit - NIST.GOV
În conformitate cu știința biologiei oamenii nu au fost creaţi ci au evoluat şi cu siguranță nu au evoluat să fie egali. Ideea de egalitate este indisolubil legată de ideea de creație. Americanii au luat ideea egalității tuturor oamenilor din creștinism care susține că fiecare persoană are un suflet divin creat și că toate sufletele sunt egale în fața lui Dumnezeu. Cu toate acestea dacă credem pe biologi și mitul creștin despre Dumnezeu, creație și suflete, ce înseamnă că toți oamenii sunt egali? Evoluția, așa cum știm de la biologie, se bazează pe diferențe. Fiecare persoană poartă în ADN-ul său un cod genetic oarecum diferit, iar fiecare persoană este expusă la naștere la influențe diferite de mediu. Acest lucru conduce la dezvoltarea de calități diferite pe care oamenii le duc cu ei. Aceste calități înseamnă şanse diferite de supravieţuire şi reproducere. Chiar gemenii identici nu sunt cu adevărat identici în sens biologic, deoarece experimentează influenţe diferite din mediu în timpul vieţii lor. Dacă vrem să să traducem adevărul biologic ar trebui să spunem nu "creaţi egali" ci "evoluaţi diferit".
Cum oamenii nu au fost creaţi, nu există nici un creator care să-i înzestreze cu nimic. Există doar un proces evolutiv orb care nu are scop și nici sens, iar acest lucru este ceea ce duce la naștere. Prin urmare, "înzestrat de Creator",ar trebui să fie tradus pur și simplu"născut".
Un alt termen-cheie în Declarația de Independență este "drepturi".Nu există un drept în biologie. În lumea naturală animalele au organe, abilități și trăsături, ele nu au drepturi. Păsările de exemplu nu zboară deoarece au un drept, ci pentru că au aripi. Aceste organe, abilități și trăsături nu sunt inalienabile. Inalienabil înseamnă că nu se pot lua, nu se pot schimba. Multe dintre organele și calitățile animalelor inclusiv la om sunt supuse mutației constante, acesta este procesul de evoluție. Unele din aceste organe și calități pot fi pierdute în timp.
Struțul spre exemplu a pierdut capacitatea de a zbura. Declarația vorbește despre drepturi inalienabile, dar în biologie ar trebui să vorbim despre trăsături mutabile. Care sunt trasaturile care au evoluat la oameni? Desigur viața, dar ce putem spune despre libertate? Declarația vorbeşte despre viață, libertate și căutarea fericirii. Nu există nici un astfel de concept ca libertate în biologie. La fel ca şi egalitatea, dreptul și societățile cu răspundere limitată, libertatea este inventată de oameni și există doar în poveștile pe care ni le spunem unul altuia.
(CREDIT - DRBU.ORG)
Al treilea drept este"căutarea fericirii". Până în prezent, cercetare biologică nu a reușit să vină cu o definiție clară a fericirii sau o măsură obiectivă a fericirii. Cele mai multe studii biologice recunosc existența plăcerii. Este mult mai ușor să se definească și să se măsoare plăcerea. Să luăm conceptele cheie: viață, libertate și căutarea fericirii, o traducere în termeni biologici este "viață și căutarea placerii". Dr. Harari încearcă o traducere a acestei propoziţii celebre în termeni biologici:
Noi susținem aceste adevăruri ca fiind de la sine înțeles că toți oamenii au evoluat diferit, că se nasc cu anumite trăsături mutabile şi că printre acestea sunt viața, precum și căutarea placerii.
Avocații egalităţii, a drepturile omului și ai democrației vor fi oripilaţi de acest linie de gândire. Răspunsul lor va fi probabil de genul că știm că oamenii nu sunt egali d.p.d.v. biologic. Dacă noi credem însă că toți oamenii sunt egali în esență, aceasta ne va permite să creăm o societate stabilă și prosperă, așa că o credem în continuare chiar dacă nu este un adevăr biologic. Avem aici ceea ce oamenii de știință descriu când vorbesc despre realități sau ordini imaginare. Noi credem într-un fel în care societatea ar trebui să se comporte nu pentru că este adevărat obiectiv, un fapt științific, ci pentru că crezând în această poveste imaginată vom putea să cooperăm eficient precum și să cimentăm o societate stabilă. Aceste realităţi imaginare sunt singurul mod în care un număr mare de oameni pot coopera eficient. Sunt necesare, dar nu înseamnă că sunt cu adevărate obiective. Hammurabi şi-ar fi apărat principiul său ierarhic, folosind exact aceeași logică. Dacă ordinea socială așa cum vedem acum se bazează pe povești și realități imaginare, cum putem împiedica o posibilă prăbuşire a ei?
Pericolul prăbuşirii ordinii sociale
Răspunsul este că există într-adevăr un astfel de pericol. Tocmai de aceea ordinea socială a oamenilor este mult mai puțin stabilă decât ordinea socială de la cimpanzei, lupi, sau furnici și de ce noi, oamenii, avem atât de multe revoluții și răsturnări de regim în istorie. Ordinea socială nu poate fi schimbată tot timpul, altfel nu am putea construi societăți durabile. Oamenii investesc o mulțime de timp, efort şi bani în stabilizarea ordinii sociale și a poveștilor care o susțin. Unele astfel de eforturi iau forma violenței și coerciției. Armate, forțe de poliție, tribunal și închisori sunt mereu active şi forțează oamenii să acționeze în conformitate cu ordinea imaginară. Cu toate acestea, un ordin imaginar nu poate fi susținut numai prin violență, necesită de asemenea adevăraţi credincioși.
(CREDIT: REUTERS / ALESSANDRO
Un singur preot are de multe ori rolul a 100 de soldați, mult mai ieftin și mai eficient. Preotul te convinge să crezi în această poveste, iar apoi nu va mai fi nevoie de soldați și poliție pentru a menține ordinea. Aceasta a fost într-adevăr cheia pentru crearea structurilor sociale stabile. Creștinismul de exemplu nu ar fi durat 2000 de ani doar prin violență și constrângere. Creștinismul a reușit să dureze atât de mult deoarece cei mai mulți episcopi, preoți, papi au crezut cu adevărat în poveștile din Biblie și în Isus. În mod similar, democrația americană nu ar fi durat 250 ani dacă toţi președinții, senatori și liderii de partid nu ar fi crezut în egalitatea și drepturile omului și lucruri de genul asta. Există lideri politici din SUA care acționează ca și cum ar crede, chiar dacă de fapt nu o fac, este însă o excepție, cei mai mulţi dintre ei cred într-adevăr altfel democrația s-ar fi prăbușit cu mult timp în urmă. În mod similar, atunci când ne uităm la economie, sistemul capitalist s-ar fi prăbușit dacă bancherii, independenţii și șefii corporațiilor nu ar fi crezut în poveștile capitalismului.
Ce cred oamenii?
(CREDIT - Wikimedia)
Cum anume pot oamenii fi determinaţi să creadă într-o ordine imaginară, cum ar fi creștinismul, democrația sau capitalismul? Acesta este scopul principal al educației și socializării. Din momentul naşterii până în momentul morţii noi suntem bombardaţi constant cu poveștile de bază ale societății noastre. Am auzit aceste povesti în cuvinte, în basme, ca drame, melodii, ca propagandă politică. De asemenea putem vedea, atinge, mirosi, gusta chiar aceste poveşti fundamentale în picturi, arhitectură, modă, alimentaţie și în moda îmbrăcămintei. De exemplu, cel puțin în țările occidentale oamenii de azi cred în egalitate. E la modă pentru cei bogați să poarte blugi, care au fost inițial îmbrăcămintea clasei muncitoare. Un profesor de la o universitate atunci când ajunge lector nu are nevoie de blugi, el nu face o muncă periculoasă sau grea. Prin purtarea blugilor el transmite mesajul că el crede în egalitate. În Evul Mediu oamenii nu credeau în egalitate ci în ierarhii. Un nobil nu ar fi purtat hainele de lucru ale țăranului.
O mare parte din ceea ce fac profesorii de istorie, sociologie, antropologie, ştiinţe umaniste și sociale este de a studia modul în care ordinea imaginară, poveștile în care credem sunt țesute în fiecare aspect al vieții de zi cu zi, cum ar fi hainele pe care le purtăm. Acest curs nu poate aprofunda acest subiect din cauza constrângerilor de timp, se vor spune doar câteva cuvinte generale. Dr Harari s-a axat pe trei factori principali care împiedică persoanele să-şi dea seama că principiile care organizează viața lor și societatea există numai în imaginația lor.
În primul rând chiar dacă ordinea imaginară există doar în mintea noastră, societatea încearcă cât mai mult să o lege de realitatea materială. Pentru a fi cu adevărat puternice și influente poveștile trebuie să părăsească sfera minții și să înceapă să modeleze lumea materială. Majoritatea occidentalilor cred de exemplu în individualism. Ei cred că fiecare ființă umană este o persoană a cărei valoare adevărată nu depinde de poziția în ierarhia socială, nici de ceea ce alți oameni cred despre ea. Ideea principală a individualismului este că fiecare persoană are un soi de lumină interioară care dă valoare și semnificație vieții lor. În școlile moderne spunem copiilor că dacă colegii lor fac haz de ei ar trebui să-i ignore pur și simplu, colegii lor nu știu cu adevărat cine sunt, doar individul îşi cunoaște propria valoare. Această poveste a individualismului a avut un impact imens asupra arhitecturii moderne. Casa modernă ideală este împărțită în camere mai mici, astfel încât fiecare copil să poată avea un spațiu privat, ascuns, oferind autonomia maximă copilului. Această cameră privată are de foarte multe ori o ușă care poate fi blocată de către copil. Părinții trebuie să bată pentru a intra în cameră. Deseori copiii au autonomie în camerele lor spre exemplu în decorare. Ei pot pune afișe cu cântăreți sau jucători de fotbal, decid cum va arăta spațiul lor privat. Acest lucru reflectă idealul individualismului. Cineva care crește într-un spațiu privat și închis nu se poate imagina altfel decât o persoană a cărei adevărată valoare emanează din interior.
În Evul Mediu nobilii nu credeau în individualism. Nobilimea medievală crede că valoarea unei persoane este dată de locul în ierarhia socială și ce alte persoane spuneau și gândeau despre ea. Pentru un nobil să râdă alte persoane de el, chiar și copii era o mârșăvie oribilă. Nobilii învățau copii să protejeze numele lor bun în societate, chiar cu prețul vieții. Un tată nobil îi spunea fiicei lui, dacă alți copii râd de tine atunci trebuie să-ţi protejezi onoarea pentru că adevarata ta valoare nu vine din interior ci vine de la ceea ce cred și spun alți oameni despre tine. Sistemul de valori medieval nu a rămas doar în minte; a avut un impact enorm asupra lumii din jur, în arhitectură. Locuinţa unui nobil medieval, castelul, rareori avea camere private pentru copii. Fiul adolescent al unui baron medieval, nu avea o cameră proprie cu o ușă care să o poată închide, el nu-şi putea decora camera în modul în care îi plăcea, punând afișe cu cavaleri celebri pe pereți sau săbii și topoare. El dormea și creştea în săli mari comune. Somnul și mănâncatul în prezența constantă a altor persoane l-au învățat că adevărata lui valoare depinde de ceea ce alții spun și gândesc despre el.
Aceasta este prima metodă prin care structurile imaginare se stabilizează, transformăm poveștile în case, trăim apoi în ele iar asta formează mințile noastre și ne face să credem mai ușor aceste poveşti speciale.
Al doilea lucru care ajută la stabilizarea orânduirii imaginare este că aceasta este mulată pe dorințele noastre profunde. Majoritatea oamenilor nu acceptă că structura care reglementează viața lor este imaginară, deoarece chiar această structură controlează și modelează dorințele lor cele mai adânci. Chiar dorințele cele mai egoiste şi personale sunt de obicei programate sau determinate de organizarea imaginară a societății. Să luăm de exemplu dorința atât de populară în zilele noastre de a face un concediu în străinătate în Franta sau India sau oriunde. Mulți oameni visează în ziua de azi să meargă în vacanță în alte țări. Nu există însă nimic natural evident aici. Un cimpanzeu alfa mascul nu visa niciodată să-şi utilizeze puterea sa în banda de cimpanzei pentru a merge în vacanță pe teritoriul unei trupe de cimpanzei vecine. În mod similar, elitele multor societăților umane cum ar fi elita Egiptului antic au petrecut averile pentru construcţia de piramide uriașe unde cadavrele lor s-au mumificat. Nici unul dintre cei mai bogaţi oameni din Egiptul antic nu şi-a dorit să călătorească într-o vacanță de vară în Babilon sau o vacanță de schi în Fenicia. Oamenii de astăzi petrec o mare parte din timp, efort precum și bani pe vacanţe în străinătate. Nu pentru că e firesc să vrem astfel de lucruri dar pentru că am fost programaţi de poveștile societăților noastre să vrem astfel de lucruri. Oamenii de azi sunt adevărați credincioși în poveștile a ceea ce oamenii de știință numesc consumismul romantic.
Consumism Romantic
Consumismul romantic este una dintre poveștile cele mai puternice astăzi în lume. Este o combinație între două dintre cele dominante ideologii moderne târzii: romantism și consumism. Romantismul ne spune că pentru a profita din plin de viață și potențialul uman trebuie să avem cât mai multe experiențe diferite posibil. Trebuie să ne deschidem la un spectru larg de emoţii şi să degustăm diferite tipuri de relaţii, alimente, să învățăm să apreciem tot felul de stiluri muzicale și artistice. Potrivit romantismului metoda este de a ne elibera de rutina de zi cu zi este să lăsăm în urmă mediul familiar și a călători într-o țară îndepărtată unde putem experimenta cultural, mirosuri, gusturi, norme și valori ale altor oameni. Auzim din nou și din nou aceeaşi poveste romantică despre cum o nouă experiență "mi-a deschis ochii și mi-a schimbat viața".
Consumismul, o altă ideologie importantă ne spune că pentru a fi fericit trebuie să consumăm cât mai multe produse și servicii posibil. Daca simţim că ceva lipseşte în viaţa noastră sau ceva nu e în ordine, atunci probabil avem nevoie să cumpărăm un produs sau serviciu nou. Poate avem nevoie de terapie de relație sau de cursuri de yoga. Dar trebuie să cumpărăm ceva pentru a fi cu adevarat fericit. Fiecare serial de televiziune este o altă mică poveste despre modul în care consumul unor produse sau servicii vor face viața mai bună.
(Credit - docstoc.com)
Romantismul se îmbină perfect cu consumismul. Căsătoria dintre ele este ceea ce a dat naștere la piața infinită de experienţe pe care se întemeiază industria turismului modern. Industria turismului este una dintre cele mai mari industrii din lume. Ea nu vinde bilete de avion sau camere de hotel, vinde experienţe. Paris nu este un oraș; din punct de vedere turistic Paris este o experiență. India nu este o țară, India este pur și simplu un alt fel de experiență. Schi-ul în Alpi nu este un sport ci un al treilea fel de experiență. Oamenii o fac pentru că vor experienţe. Consumul tuturor acestor experiențe ar trebui să ne extindă orizonturile, să ne împlinească potenţial și să ne facă fericiți. Când un multimilionar se ceartă cu soția el poate încerca să repare lucrurile printr-o vacanță scumpă la Paris. Aceasta nu este o reflectare a unor dorințe naturale și independente; aceasta este o reflectare a unei credințe arzătoare în povestea consumismului romantic. Un om bogat din Egiptul antic nu ar fi visat niciodată să-şi rezolve o criză de familie prin luarea soţiei în vacanță în Babilon. El ar fi încercat să repare lucrurile sugerând construcţia unui mormânt somptuos la care ea a visat mereu, sau să fie de acord să mumifice corpul ei după moarte.
CREDIT - ASSETS.NYDAILYNEWS
Ca şi elitele din Egiptul antic, cei mai mulți oameni pe parcursul istoriei au fost foarte ocupaţi cu construcţia piramidelor. Numai numele, dimensiunile și formele acestor piramide s-au schimbat de la o societate la alta. De exemplu aceste piramide pot lua forma unui apartament somptuos cu vedere spre Fifth Avenue în New York, sau o vilă cu o piscină mare și o mulțime de camere si trei mașini și așa mai departe. Oamenii sunt atât de ocupaţi cu urmărirea acestor fantezii încât se opresc rar să se ​​intrebe de ce cred în ele în primul rând.
Al treilea lucru care stabilizează orânduirea imaginară este că aceasta este incorporată nu numai în dorinţele unei singure persoane ci în nenumăraţi oameni. Chiar dacă printr-un efort supraomenesc reușești să te eliberezi de dorința de a pleca în străinătate sau de a avea o casă mare ești doar o singură persoană. Pentru a schimba cu adevărat o societate trebuie să convingi milioane de străini să se comporte ca tine și să coopereze cu tine. Realitatea imaginară nu este o orânduire subiectivă existentă în imaginația unei singure persoane ci o orânduire inter-subiectivă, care există în imaginația comună a mii şi chiar milioane de oameni. Pentru a înțelege ce înseamnă acest lucru, Dr. Harari trebuie să spună câte ceva despre diferenţa dintre obiectiv, subiectiv și inter-subiectiv. Diferența dintre ele este de fapt unul dintre cele mai importante mesaje.
Obiectivul este ceva care există independent de conștiința umană și de ceea ce cred oamenii, pot inventa și spune unul altuia. Un exemplu bun de ceva care are o existență obiectivă, de o realitate obiectivă este activitatea radio. Radioactivitatea nu este o poveste pe care oamenii au inventat și şi-au spus-o unul altuia. Radioactivitatea a existat și a influențat oamenii cu mult înainte ca cineva să știe despre ea. Există și influențează chiar oamenii care nu cred în ea. Primii savanți care au studiat sau descoperit radioactivitatea în secolele 19 şi începutul sec. 20, nu au înțeles cu ce au de a face. Foarte adesea ei nu şi-au luat toate măsurile de precauție și prin urmare unii dintre ei, cum a fost Marie Curie, au murit ca urmare a expunerii la radioactivitate fără măsuri de precauție.
Subiectivul este ceva care există, în funcție de conștiința și convingerile unui singur individ, și va dispărea sau schimba dacă acel individ special îşi schimbă convingerile. De exemplu mulți copii cred în existența unui prieten imaginar pe care numai copilul îl poate vedea și vorbi. Pe măsură ce copilul crește, el nu mai crede și prietenul imaginar dispare. Un prieten imaginar este un fel de entitate subiectivă, ea există doar în imaginația unui singur copil.
Inter-subiectivul este ceva care există în rețeaua de comunicații care leagă conștiința subiectivă a mai multor persoane fizice. Dacă un singur individ își schimbă convingerile sale sau moare este de mică importanță. Cu toate acestea, în cazul în care cele mai multe persoane din rețea mor sau îşi schimbă convingerile, atunci fenomenul inter-subiectiv va evolua și se va schimba, sau va dispărea complet. Mulți dacă nu majoritatea jucătorilor cei mai importanţi ai istoriei sunt entități inter-subiective: zei, națiuni, drepturile omului, bani, corporații și așa mai departe, sunt toate entitățile inter-subiective. Ele nu sunt prieteni imaginari ai unui singur individ, nu sunt nici entități obiective și forțe cum ar fi radioactivitatea. Dacă luăm Compania Peugeot din nou, ca exemplu. Societate Peugeot nu este o entitate subiectivă. Nu este prietenul imaginar al CEO-ului. Compania există în imaginația comună a milioane și milioane de oameni. Consiliul de administrație, avocați, secretari, angajati ai firmei, managerii și CEO-ul şi prietenii săi toţi cred că există Peugeot. Dacă numai CEO-ul nu ar mai crede în existența companiei ei l-ar pune în cel mai apropiat ospiciu și ar numi pe altcineva. Peugeot nu depinde de convingerea unei singure persoane.
În mod similar dolarul american, drepturile omului sau chiar Statele Unite ale Americii în sine există în realități inter-subiective, în imaginația comună a milioane şi milioane de indivizi. Nici un individ nu poate amenința existența lor prin schimbarea convingerilor sale. Pentru a le schimba cu adevărat, el va trebui să se schimbe convingerile a sute de milioane de persoane diferite. Evident, o astfel de schimbare uriașă nu este ușor de realizat. Pentru a schimba conștiința a sute de milioane de oameni simultan ai nevoie de obicei de ajutorul unor organizații mari cum ar fi un partid politic sau o religie sau o mișcare teologică. În scopul de a stabili astfel de organizații complexe va trebui să convingi milioane de străini să coopereze unul cu altul și să creadă într-un alt mit comun. În scopul de a schimba o orânduire imaginară existentă, trebuie să credem mai întâi într-una alternativă. Pentru a demonta compania Peugeot trebuie mai întâi să vă imaginaţi ceva mai puternic ca sistemul juridic francez. Dacă doriți să schimbați sistemul juridic francez va trebui să credeţi în existența a ceva chiar mai puternic, cum ar fi națiunea franceză. Nu există nici o cale de ieșire din orânduirile imaginare. Când am demolat zidurile închisorii imaginare și credem că suntem liberi ne trezim în curtea mai spațioasă a unei închisori mai mari. Singura modalitate de a opri o poveste este a începe să credem într-o poveste mai mare și mai complicată.
Curte în închisoarea centrală feminină din CALIFORNIA
Aceasta este deci metoda de construcţie a unei orânduiri imaginare în care milioane de oameni se pot încrede vreme de decenii, secole și milenii. Prin încorporarea în mediul material care înconjoară oamenii a celor mai profunde credințe și dorințe a milioane și milioane de oameni. Dacă puteți face asta, atunci veţi putea crea o societate de succes. Fără ea nu veţi putea crea o societate stabilă chiar dacă aveți toate alimentele din lume. Ordinea socială se va prăbuși, indiferent cât de mult alimente aţi avea în posesie. Chiar dacă aveți aceste două condiții, nu este încă suficient pentru a construi orașe, regate, imperii și state foarte mari. Mai este nevoie de încă un al treilea ingredient.
Ingredientul final
Până la sfârșitul Revoluției Agricole toate informațiile necesare pentru a opera societăți umane au fost stocate și procesate în creierul uman. Aceasta a lucrat destul de bine pentru zeci de mii de ani. După Revoluția Agricolă societățile umane au început să crească tot mai mult, cantitatea de informații necesare a crescut. Pentru funcţionarea unui oraș de 5000 de oameni era nevoie de mult mai multe informații decât un trib mic în căutarea hranei, atât de multe informații încât cele mai multe creiere umane sunt pur și simplu incapabile să le manipuleze pe toate. Chiar mai important era nevoie de a stoca și procesa nu numai cantități tot mai mari de informații, dar și un tip de informații complet nou, pentru care creierul uman mediu este prost adaptat. Acest nou tip de informații este monoton, conţine date matematice sau mai simplu numere. Vânător-culegătorii antici au avut puţină nevoie de numere. Pentru a supraviețui era suficient să-și amintească forma, calităţile, felul de comportament a mii de specii de plante și animale și de asemenea să-și amintească calităţile, caracterul și relațiile cu mai mulți membri ai tribului. Presiunile evolutive peste generațiile au adaptat creierul uman pentru a stoca și analiza cantități imense de informații botanice despre plante, informații zoologice despre animale, informații topografice precum și informații sociale umane. Vânător-culegătorii nu au fost obligați să înregistreze cantități mari de date matematice.
(CREDIT - LAUGHINGSQUID.COM)
Pentru a menține un regat mare însă, numerele și datele matematice sunt vitale. Nu este suficient să legifereze și să spună povești despre zei. Dacă Hammurabi dorea să mențină ordinea unui imperiu el trebuia să colecteze impozite de la sute de mii de oameni. Pentru aceasta el a trebuit să colecteze date despre veniturile și averile tuturor acestor oameni. Avea nevoie de date despre plățile care au fost deja efectuate, datorii și amenzi, reduceri și scutiri. Aceasta se adună în milioane de date care trebuie să fie stocate și procesate. Fără această capacitate, regele Hammurabi sau orice alt stat nu ar ști ce resurse are la dispoziție. Problema a fost și că stocarea, colectarea şi prelucrarea acestor cantități mari de date este imposibil pentru majoritatea creierelor umane. Această limitare mentală a constrâns sever dimensiunea și complexitatea colectivelor umane după Revoluția Agricolă. Dacă cantitatea de oameni și proprietăți într-o anumită societate creştea prea mult nimeni nu mai putea face matematica şi sistemul se prăbușea.
Mii de ani după revoluția agricolă rețelele sociale umane au rămas relativ mici și simple. Primii care au reușit să depășească această problemă au fost vechii sumerienii, în sudul Mesopotamiei, astăzi sudul Irakului. Orașe mari și chiar imperii au început în jurul anului 4000 î.Hr. în acea zonă. Cândva între 3500 î.Hr. și 3000 î.Hr., unele genii sumeriene necunoscute au inventat un nou sistem pentru stocarea și prelucrarea informațiilor în afara creierului. Acest nou sistem a fost construit special pentru a manipula cantități mari de numere şi date matematice. În acest fel sumerienii şi-au eliberat orânduirea socială de limitele creierului uman și au deschis calea pentru apariția societăților mari. Acest sistem de prelucrare a datelor inventat de sumerieni se numeşte desigur scrisul. Scrisul este o metodă pentru stocarea și procesarea informațiilor prin folosirea semnelor materiale mai degrabă decât neuroni. Scrisul nu a fost inventat pentru poezie sau filozofie, istorie, acest lucru se putea face şi fără scris. Dacă ne uităm la primele cuvinte de înțelepciune care ajung la noi de la strămoșii noștri din urmă cu 5000 ani vom fi dezamăgiţi. Dacă sperăm că că primele cuvinte scrise de natură umană sunt un soi de idei filosofice înțelepte sau poem minunat sau o poveste ne înşelăm.
Imaginea din stânga este o tabletă de lut din orașul Uruk din sudul Mesopotamiei, unul dintre primele texte din istorie. Din câte înţelegem această tabletă spune "29.086 măsuri, orz, 37 luni Kushim". Sensul mai probabilă a acestui text este că 29.086 măsuri de orz au fost primite pe parcursul a 37 de săptămâni semnat Kushim. Nu suntem siguri ce înseamnă Kushim, ar putea să fie titlul unui titular de birou sau numele unei persoane. Dacă Kushim era numele unei persoane, el poate fi primul individ din istorie al cărui nume este cunoscut. Toate numele anterioare, cum ar fi neanderthalienii, sau Göbekli Tepe sunt invenții moderne. Odată cu apariția scrisului începem să auzim istoria prin urechile protagoniștilor săi. Se spune că primul nume înregistrat în istoria omenirii nu aparține unui profet, poet, filosof sau mare rege ci unui contabil. Primele texte ale istoriei nu au conținut perspective filozofice sau poezie sau legi ale unor triumfuri regale. Primele texte ale istoriei au fost documente economice destul de plictisitoare care înregistrează plata impozitelor, acumularea de proprietăţi precum și dreptul de proprietate asupra bunurilor.
Cu trecerea secolelor, scrierile au devenit mai sofisticate, iar oamenii au început să scrie nu numai taxe și listele de proprietate dar și poezie, filozofie, legi și scripturi sacre. Chiar și astăzi, funcția cea mai de bază a scrisului este de a stoca informații administrative și date matematice care nu pot fi stocate și procesate în creierul uman. Astăzi, limba dominantă a întregii lumi este limbajul numerelor. Aproape toate statele, companii, organizații și instituții, indiferent dacă vorbesc limba engleză, arabă, hindi, sau norvegiană folosesc toate același limbaj de numere pentru a înregistra și procesa date. Fiecare bucată de informații care poate fi tradusă în cifre este stocată, răspândită și prelucrată cu o viteză și eficiență uimitoare. Informații care din anumite motive nu pot fi traduse în limbajul numerelor sunt de multe ori ignorate sau uitate. O persoană care dorește într-adevăr să influențeze deciziile guvernelor, organizațiilor și companiilor internaționale nu trebuie să învețe să vorbească limba engleză sau chineză, ea trebuie să învețe să vorbească în cifre.
Există domenii întregi ale cunoașterii, fizică și inginerie care au pierdut aproape toate legăturile cu limba umană vorbită și sunt menținute aproape în întregime de către programe matematice. Uită-te la această ecuație înfricoșătoare. Când majoritatea oamenilor văd o astfel de ecuație de obicei intră în panică. Această reacție este firească, nu o urmare a lipsei de inteligență sau de curiozitate. Este pur și simplu pentru că creierul uman este - cu rare excepții - incapabil să gândească în concepte precum relativitatea sau mecanica cuantică. Fizicienii au reușit să se dezvolte idei și teorii deoarece au învățat să anuleze modul tradițional uman de a gândi. Au învățat în schimb să gândească cu ajutorul sistemelor de prelucrare a datelor cum ar fi sursele externe de scris, ecuații și calculatoare. Etape cruciale ale progresului în fizică au loc nu în capul fizicianului ci în interiorul calculatoarelor sau pe tablele sălilor de clasă sau pe hârtie pentru că toate aceste ecuaţii nu se pot calcula în cap, capul nu e construit pentru aşa ceva.
(CREDIT - PSTCC.EDU)
Mai recent, script-uri matematice și limbajul numerelor au dat naștere la un sistem de scriere și mai revoluționar, script-ul binar computerizat, care constă din doar două semne, zero și unu. Videoclipurile pentru acest curs sunt în limba engleză, dar cuvintele sunt înregistrate și transmise codificat în zero şi unu în interiorul computerelor. Acest lucru nu este sfârșitul poveștii evoluţiei scrisului. Astăzi oamenii de știință încearcă să creeze inteligență artificială care se va baza complet doar pe script-ul binar al calculatoarelor. Dacă reușesc, vom avea o inteligență care vorbește și gândește numai în numere. În cazul în care acest lucru se întâmplă, atunci scrierea care a fost inventată prima acum cinci mii ani ca o modalitate de a ajuta creierul uman poate înlocui în cele din urmă creierul uman complet. Dar acesta este viitorul. În primul rând trebuie încă să înțelegem trecutul.

Urmează Lecţia VII - Nu există dreptate în istorie.O scurtă descriere a cursului

- ce este religia?

- ce este un imperiu?

- ce sunt de fapt banii?

- au devenit oamenii mai fericiţi pe parcursul trecerii timpului?

- ce s-a întâmplat cu toate celelalte specii umane de pe Pământ?

- ce a adus cu sine răspândirea speciei noastre, Sapiens, pe Pământ?

- de ce sunt bărbaţii superiori femeilor în aproape toate societăţile cunoscute?

- care este viitorul probabil al omenirii în secolul 21 şi dupa aceea?


găsiţi aici sinteze si note de curs pentru cursul online O scurta istorie a omenirii de Dr. Yuval Noah Harari. Cursul este o sinteză a marilor etape ale istoriei, şi răspunde la multe întrebări tulburatoare despre natura umană.

Bloguri, Bloggeri si Cititori