lista lecţiilor


Revoluţia Cognitivă
Lecţia 0 - Introducere
Lecţia 1 - Familia umană
Lecţia 2 - Revoluţia Cognitivă
Lecţia 3 - Viaţa în Epoca de Piatră
Revoluţia Agricolă
Lecţia 4 - Potopul uman
Lecţia 5 - Marea păcăleală..
Lecţia 6 - Construind piramide
Lecţia 7 - Nu e dreptate în istorie
Unificarea umanităţii
Lecţia 8 - Direcţia istoriei
Lecţia 9 - Viziuni imperialiste
Lecţia 10 - Legea religiei
Revoluţia Ştiinţifică
Lecţia 11 - Descoperirea ignoranţei
Lecţia 12 - Ştiinţa şi imperialismul
Lecţia 13 - Crezul capitalist
Lecţia 14 - Revoluţia Industrială
Lecţia 15 - O revoluţie permanentă
Lecţia 16 - Fericirea modernă
Lecţia 17 - Sfârşitul omenirii

luni, 26 ianuarie 2015

Lecţia IX - Viziuni imperialiste

Viziuni imperialiste
La momentul revoluției agricole lumea era împărțită în mii de societățile umane mici, separate, și relativ simple. Pe măsura trecerii timpului, aceste societăți s-au combinat pentru a forma societăți mari și complexe, până când întreaga lume a devenit un singur sistem global unificat. Unificarea omenirii a fost rezultatul a trei forțe principale: banul, imperiile și religia. Am examinat rolul banilor și al comerțului în lecţia VIII. Lecția aceasta, a IX-a, se concentrează pe rolul jucat de cuceritori și imperii.
Această secțiune continuă tema "Unificarea umanităţii" și Dr. Yuval Noah Harari vorbește în ea despre imperialism. Ideea de imperiu are în zilele noastre o reputaţie proastă, dar imperiile au jucat un rol central în istoria omenirii, şi e greşit să considerăm ca influenţa lor a fost pur negativă. Vom examina ce este exact un imperiu, precum și modul în care ele au reușit să unească regiuni ecologice, grupuri etnice și comunități religioase diferite. Vom discuta cum contribuția pozitivă a imperiilor poate fi comparată cu actele lor de violență și opresiune, precum şi ce ne poate aduce viitorul imperialismului, dacă lumea este destinată să fie condusă de un nou imperiu global.
Acestea sunt notele cursului Coursera "Istoria prescurtată a omenirii" și sunt cursurile și opiniile Dr. Harari. Notele îi aparţin lui Louise Charente, textul original este disponibil aici: Imperial Visions.
Definiţia unui imperiu
“La Liberté guidant le peuple” de Eugène Delacroix
Un imperiu este o structură politică care are două caracteristici foarte importante. În primul rând, pentru ca să fie considerat un imperiu, un conducător trebuie să aibă sub control un număr semnificativ de popoare distincte, fiecare având o identitate culturală și teritoriu diferit. Nu există un număr exact, două sau trei popoare diferite nu sunt un imperiu, 30 sau 40 sunt. Undeva între trei și 20 se trece pragul spre imperiu.
A doua caracteristică este că imperiul are granițe flexibile și un teritoriu potențial nelimitat. Imperiile sunt sisteme de guvernare care pot înghiți și digera multe națiuni și teritorii fără a-şi altera structura sau identitatea lor de bază. Spre exemplu Canada este o țară foarte mare, cu toate acestea nu e un imperiu. Nu poate să anexeze mai multe teritorii fără a-şi schimba structura sa fundamentală. În cazul în care Canada ar începe cucerirea și anexarea să zicem a Cubei, Venezuelei, și a Mexic-ului, ea nu ar mai fi ţara iniţială. Ar deveni ceva complet diferit. Un imperiu pe de altă parte, este un sistem politic care poate cuceri aproape orice loc de pe pământ, fără a-şi schimba natura și caracteristicile. Imperiile sunt diversităţi cultural, pot stăpîni peste multe popoare, fiecare cu propria cultură, și sunt flexibile teritorial. Ele pot deveni mai mari și mai mari, fără a-şi altera identitatea lor de bază.colosul RHODES
Aceste două caracteristici dau imperiilor nu numai unicitatea ci şi un rol central în istorie și în procesul de unificare umană. Mulțumită acestor două caracteristici, imperiile au reușit să unească diverse grupuri etnice și zone ecologice într-o structură politică unică, combinând grupuri umane tot mai mari, și să contribuie la unificarea omenirii. Trebuie subliniat faptul că un imperiu este definit doar de aceste două caracteristici: diversitatea culturală și granițele flexibile, și nu prin metoda sa de guvernare. Un imperiu nu are nevoie de un împărat, nu e neapărat să fie condus de un singur dictator sau rege. Imperiul Britanic, de exemplu, a fost cel mai mare imperiu care a existat vreodată în istorie și a fost condus de o democrație. Există alte imperii republicane democratice şi în epoca modernă, există imperiul olandez, francez, belgian și american, toate conduse de democrații. În epoca premodernă au fost imperii, cum era Roma, Cartagina și Atena conduse de elite democrate sau republicane.
Imperiile nu sunt determinate de mărimea lor. Imperiul atenian, de exemplu, a fost la apogeu mult mai mic ca teritoriu și populație decât Grecia de astăzi. Imperiul Aztec a fost mult mai mic decât Mexicul modern. Amândouă imperiile, cel atenian și cel aztec, sunt totuși considerate a fi imperii. Grecia şi Mexicul modern însă nu.
Atenienii și aztecii au condus zeci, chiar sute de popoare diferite, și s-ar fi putut extinde la nesfârșit. Nu exista o limită pentru expansiunea lor potențială. Grecia și Mexicul modern conduc un număr mult mai mic de popoare diferite, și nu se pot extinde fără a-şi schimba construcţia lor de bază.
În zilele noastre e greu de înțeles cum a fost posibil, în vremea Atenei antice, să înghesui sute de popoare diferite într-un teritoriu care astăzi conține doar Grecia, un stat mic, modern. Un întreg imperiu a existat într-un teritoriu care astăzi este considerat o ţară relativ mică, pare de neînţeles. Acest lucru a fost posibil pentru că în trecut existau mult mai multe popoare diferite în lume decât există în prezent. Cu mii de ani în urmă, fiecare popor avea o populație mult mai mică și ocupa o bucată de pământ mult mai mică decât astăzi. Imperiile sunt unul dintre motivele principale pentru această reducere drastică a diversității umane. De-a lungul secolelor, imperiile au acționat ca un compresor care a distrus treptat caracteristicile unice ale popoarelor mici și le-a forjat împreună în grupuri mult mai mari.
Perspectiva modernă
Dr. Harari ia în considerare prejudecățile culturale moderne. În zilele noastre, imperiile au o reputație foarte proastă. Imperialismul e unul dintre cele mai grave blesteme din lexiconul nostru politic. Pentru a insulta pe cineva, un rival politic sau un stat inamic, termenul"imperialist" este auzit de prea multe ori. Imperialismul și imperiile sunt considerate ca fiind lucruri foarte rele. Critica imperiilor are de obicei două argumente. Mai întâi de toate, oamenii critică imperiile deoarece aceștia susțin că imperiile sunt ineficiente și nu funcționează. Pare logic că un imperiu nu poate să conducă eficient pe termen lung un număr mare de popoare cucerite, și deci imperiile sunt sortite eșecului și prăbușirii. A doua obiecție principală este că ele sunt rele, malefice. Ele corup atât pe cei cuceriţi, care nu mai au independență şi autonomie, precum și conduc la corupţia cuceritorilor. În secolul trecut s-a răspândit credința generală că fiecare popor are dreptul la autodeterminare, şi deci ar trebui să existe atâtea state independente în lume câte popoare. Nici un popor uman nu ar trebui să fie condus de altcineva.
Din punct de vedere istoric, prima declarație, că imperiile nu funcționează, nu este logică. A doua declarație, că imperiile sunt rele, este o afirmație problematică. Să le luăm pe rând.
Imperiile nu funcționează
membrii actuali ai OIS (CREDIT - CONWORLD.WIKIA.COM)
Imperiul a fost forma cea mai frecventă de organizare politică din ultimii 2500 ani. În ultimele două milenii și jumătate, cele mai multe persoane de pe Pământ au trăit în imperii, nu în state independente. Imperiile au funcţionat mult mai bine decât statele independente. Ele sunt o formă foarte stabilă de guvernare în comparație cu alte forme de guvernare.
Babur porneşte cu armata sa, Auguste RACINET (CREDIT -HISTORYFILES.CO.UK)
Cele mai multe imperii au găsit alarmant de ușor să înnăbuşe revoltele populațiilor cucerite, și să mențină controlul zecilor de popoare diferite. În cele din urmă toate imperiile s-au prăbuşit, dar nu din cauza revoltelor interne ale popoarelor cucerite. Acest lucru s-a întâmplat uneori, dar rar. Cele mai multe imperii s-au prăbușit fie din cauza invaziei dușmanilor externi, sau din cauza unei rupturi în elita conducătoare. Cele mai multe populaţii cucerite din istorie nu s-au eliberat de imperiile care le-au cucerit. Chiar dacă au încercat să se revolte, imperiul a reușit să înnăbuşe rebeliunea și a continuat să le controleze. Cele mai multe popoare cucerite în istorie au rămas parte a imperiului care le-a înghițit. Ele şi-au pierdut treptat identitatea, şi cultura lor unică a dispărut pur și simplu. Chiar dacă în cele din urmă imperiul s-a prăbușit, popoarele cucerite nu au mai apărut din imperiul mort. Ele pur și simplu au încetat să mai existe.
HARTA Animată a Republicii și Imperiului Roman
De exemplu, Imperiul Roman de Apus s-a prăbuşit sub invazia triburilor germanice în secolul al cincilea d.Hr. Sutele de triburi și națiuni pe care romanii le-au cucerit de secole nu s-au eliberat din acest imperiu mort pentru a continua existența lor, așa cum o făceau înainte de a fi cuceriţi. Ele au încetat să mai existe, au devenit romani si identitatea lor unică a dispărut.
În multe cazuri, distrugerea unui imperiu a condus la formarea altuia. Nicăieri nu putem vedea mai clar acest proces decât în istoria Orientului Mijlociu, locul unde primele imperii au apărut în urmă cu mai mult de 3-4000 ani. Situația politică actuală în Orientul Mijlociu este soi de echilibru de putere între mai multe entități politice independente, cu frontiere mai mult sau mai puțin stabile, mai multe state diferite. Situaţia este aproape fără paralel cu orice moment din istoria ultimelor mii de ani din Orientul Mijlociu. Ultima oară când Orientul Mijlociu a fost într-o astfel de situație a fost în secolul 8 î.Hr., în urmă cu aproape 3.000 de ani.
De la apariția Imperiului asirian în secolul 8 î.Hr., care a cucerit diferitele state din Orientul Mijlociu, până la prăbușirea imperiilor britanice și franceze, până la mijlocul secolului 20, popoarele din Orientul Mijlociu au trecut continuu dintr-un imperiu în altul, precum o ştafetă într-o cursă olimpică. Ele au fost cucerite de asirieni, dar atunci când imperiul asirian s-a dezmembrat, ele nu au devenit independente. Au făcut parte din imperiul babilonian, apoi cel persan, apoi cucerite de Alexandru cel Mare, apoi de romani, bizantini, arabi și așa mai departe. Nu a fost aproape niciodată o perioadă în care să nu existe un imperiu în Orientul Mijlociu, și în care populaţia locală să trăiască independent. Este o greșeală să credem că imperiile nu funcționează, în realitate, cei mai mulți oameni din ultimii 2000 de ani au trăit în interiorul imperiilor, și chiar dacă aceste imperii în cele din urmă s-au prăbușit, ele au fost de cele mai multe ori înlocuite mai degrabă decât cu alte structuri politice, de alte imperii.
Imperiile sunt rele
Scoala lui Raphael din Atena
Construirea și menținerea unui imperiu necesită de regulă sacrificarea a sute de mii de oameni și oprimarea brutală a mai multor milioane de oameni. Instrumentalul standard imperial include război, sclavie, deportare și genocid. Însă aceasta nu înseamnă că imperiile sunt pur şi simplu malefice, și nu aduc cu sine nimic bun, nu lasă nimic de valoare în urma lor. Dacă colorăm toate imperiile din istorie în negru, atunci toată moștenirea culturală imperială ar trebui de asemenea colorată în negru. Ar trebui să respingem fragmente semnificative din cultura umană, în care cea mai mare parte în ultimele două milenii a fost produsă de imperii. Elitele imperiale au folosit profiturile obţinute din cucerire nu doar pentru a finanța armate și fortificații, dar de asemenea pentru a finanța filozofie umană, justiție, drept, caritate și lucruri de acest gen. Multe capodopere artistice datorează existența lor imperiilor și exploatării populației cucerite.
Profitul și prosperitatea imperiilor ateniene și romane au creat condițiile pentru filosofii din vechime, Socrate, Platon, Cicero, Seneca și așa mai departe. Aceştia au putut astfel să se gândească la lume și să scrie capodoperele lor.
Taj Mahal (CREDIT - Wikimedia)
Din arhitectură, dr. Harari ia ca exemplu palatul Taj Mahal. Taj Mahal nu ar fi putut fi construit niciodată fără captura împăraților Moguli strânsă de la milioane de supuși indieni. Muzica lui Hayden sau Mozart a fost finanțată de profiturile Imperiului Habsburgic din exploatarea slavilor, a supușilor săi români și maghiari.
Lăsând la o parte domeniul culturii globale, care include muzica clasică, arhitectura sau filosofia, ne putem concentra asupra culturii omului de rând. Şi aici, moștenirea imperialistă şi-a pus marcant amprenta. Acest lucru este evident în domeniul limbii. Cei mai mulți oameni din zilele noastre vorbesc, gândesc și visează în limbile imperiale pe care strămoșii lor cuceriţi au fost forțati să le vorbească. Cei mai mulți oameni din China vorbesc limba Imperiului Han, chineza Han. Aproape toți locuitorii celor două continente ale Americii, din nordul Alaskăi până la strâmtoarea Magellan în sud comunică într-una din cele doar patru limbi imperiale. Ei folosesc engleză, franceză, spaniolă sau portugheză. În ziua de astăzi, egiptenii din Orientul Mijlociu vorbesc araba și cred că despre ei înșiși că sunt arabi. Imperiul Arab a cucerit brutal Egiptul în secolul al șaptelea, și a zdrobit revoltele care au izbucnit în repetate rânduri. Egiptenii de astăzi sunt descendenții persoanelor cucerite de arabi. Aceştia nu vorbeau araba și nu se vedeau în nici un caz pe sine ca fiind arabi.
Luptători ZULU (CREDIT -WIKIMEDIA)
În sudul Africii trăiesc aproximativ zece milioane de oameni care-şi spun Zulu, și care folosesc limba Zulu. Ei povestesc de vremurile de glorie ale națiunii Zulu de la începutul secolului al 19-lea. Cei mai mulţi dintre aceştia descind din triburi care au luptat împotriva imperiului Zulu la începutul secolului al 19-lea și au fost cucerite și încorporate în imperiul Zulu prin campanii militare sângeroase. Cu toate acestea, urmașii lor cred în zilele de astăzi că sunt Zulu.
Multe cursuri Coursera sunt în limba engleză chiar atunci când aceasta nu este limba maternă a profesorilor. Engleza poate să nu fie deasemenea nici limba maternă a studenților. Mulţi oameni în Statele Unite, Canada sau Australia descind probabil din strămoși care nu vorbeau limba engleză și au fost obligați de stăpânii lor britanici s-o vorbească. Motivul pentru care cele mai multe cursuri Coursera se desfășoară în limba engleză este că limba engleză a fost limba celui mai mare imperiu din istorie, Imperiul Britanic.
Imperiile funcţionează, de multe ori. Ele lasă în urma lor nu numai moștenirea negativă a morţii și distrugerii, dar deasemenea influenţe pozitive în artă, cultură, limbi, viziunea asupra lumii și așa mai departe.
Istoria imperiilor
În continuare dr. Harari va descrie momentul și modul în care a apărut primul imperiu, cum conceptul de imperiu s-a răspândit în întreaga lume, precum şi calea prin care imperiile au devenit jucători redutabili în teatrul istoriei.
Primul imperiu
harta Imperiului Akkadian (CREDIT -WIKIMEDIA)
Din câte știm, primul imperiu despre care avem informații sigure a fost cel akkadian, al lui Sargon cel Mare sau Sargon Cuceritorul, înființat în jurul 2250 î.Hr. Sargon şi-a început cariera ca un rege al unui oras-stat mic numit Chis, în sudul Mesopotamiei, astăzi sudul Irakului. În timpul vieții sale, Sargon a fost un comandant militar înzestrat și un lider politic capabil. În câteva decenii el a reușit să cucerească nu doar toate celelalte orașe mesopotamiane, care erau cu zecile, dar de asemenea, a reușit să cucerească teritorii mari în afara Mesopotamiei. Sargon însuşi s-a lăudat că el a cucerit întreaga lume, avem texte care confirmă aceasta. El nu a cuceri cu adevărat întreaga lume; nu a cucerit Japonia sau Australia de exemplu. Dar imperiul lui era foarte mare pentru acea vreme. Se întindea de la Golful Persic, acolo unde sunt Kuweit și sudul Irakului în zilele noastre, până la Marea Mediterană. Imperiul includea cea mai mare parte din Irak-ul și Siria modernă, precum şi teritorii din Iranul modern și Turcia.
Cap de bronz al unui akkadian
Imperiul akkadian nu a avut o viaţă prea lungă. La scurt timp după ce Sargon a murit, imperiul s-a prăbușit. El și imperiul akkadian au lăsat însă în urmă o idee nouă și un vis, visul imperial, visul de a cuceri întreaga lume, de a uni întreaga lume sub conducerea unui singur rege sau a unui singur guvern. Acest vis a aprins imaginația numeroşilor conducători, regi, cuceritori și guverne mult timp după Sargon. Pentru următorii 1700 ani, până la mijlocul primului mileniu î.Hr., mulți împărați asirieni, babilonieni și hitiţi l-au adoptat pe Sargon ca model. Si ei şi-au dorit să cucerească întreaga lume și de multe ori s-au lăudat cu aceasta în scrierile lor, chiar dacă nu era adevărat. A generat un laitmotiv în gândirea politică a estului mesopotamianiei și a Orientului Mijlociu pentru aproape 2000 de ani după Sargon.
E pentru binele vostru!
CIRUS cel MARE
În anul 500 î.en, Cirus cel mare, regele Persiei, a avut un vis și mai ambițios decât cucerirea întregii lumi. Regii Asiriei au rămas mereu regi asirieni chiar și atunci când au pretins că au cucerit întreaga lume. Era evident pentru ei și pentru oricine altcineva că extinderea lor era în beneficiul Siriei. Cirus cel Mare al Persiei a venit cu o idee cu adevărat revoluţionară. El a pretins nu numai că va cuceri și conduce întreaga lume, dar că el o face pentru binele întregii omeniri, nu doar pentru persani. Ideea lui a fost de fapt să cucerească popoarele pentru propriul lor câştig. Cirus nu se vedea ca un rege persan care stăpânea asupra altor popoare, babilonieni, aramaici sau egipteni. El se vedea nu doar ca rege al perșilor, ci ca un stăpân al tuturor oamenilor, responsabil pentru bunăstarea și prosperitatea întregii omeniri.
Această vanitate, de a conduce întreaga lume pentru câştigul tuturor oamenilor, a fost din punct de vedere evoluţionist o prezumție uimitoare şi nefirească. Evolutia l-a făcut pe Homo sapiens o creatură xenofobă, la fel ca pe toate celelalte animale sociale. Homo sapiens împarte instinctiv omenirea în două părți, "noi" și"ei". "Noi" sunt cei care împărtășesc aceeași limbă, religie și obiceiuri. "Ei" sunt toate celelalte persoane, deseori nici măcar considerate persoane. Să nu subestimăm profunzimea xenofobiei naturale sapiens; ura faţă de străini. Să luăm de exemplu cazul triburilor Dinka care locuiesc în zona Sudanului. Cuvântul Dinka în limba poporului Dinka înseamnă pur și simplu oameni. Potrivit limbii și culturii lor, oamenii care nu sunt Dinka nu sunt oameni, sunt altceva.
noi și ei (CREDIT -. BIPOLARBLAST.FILES)
Cei mai mari dușmani ai poporului Dinka se numesc Nuer, o altă grupă de oameni în Sudan. Cuvântul Nuer, în limba Nuer înseamnă oameni autentici. Din perspectiva Nuerilor, oamenii care nu sunt Nuer nu sunt oameni autentici. La mii de kilometri distanță de deșerturile din Sudan, în țara de gheață din Alaska și nord-estul Siberiei trăieşte un grup numit oamenii Yupik. Yupik în limba yupik înseamnă oameni reali. Din nou, oamenii care nu sunt "noi", nu sunt yupik, nu sunt oameni reali.
Acesta este modul în care cei mai mulți oameni din istorie i-au tratat pe ceilalţi înainte de ascensiunea marilor imperii. Conceptul de bază a fost că existăm doar "noi", oamenii reali și "ei", ceilalţi, care sunt toţi dușmani, vecini, barbari, care nu sunt cu adevărat oameni, sunt altceva. În contrast cu această separare etnică, Cirus cel Mare al Persiei a avut o ideologie imperială nouă, incluzivă și atotcuprinzătoare. Cirus a văzut întreaga omenire ca pe un singur grup, căruia toată lumea îi aparţinea. Ca rege al lumii, el avea obligaţia de a avea grijă de întreaga omenire. Chiar dacă ideologia imperială nu a fost întotdeauna egalitariană, a fost de multe ori ierarhică. Sublinia diferenţele rasiale şi culturale între elita conducătoare și toate popoarele cucerite..
Moştenirea lui Cirus cel Mare
(CREDIT - FAMILIESINSCHOOLS.ORG)
Ideologia imperială după Cirus cel Mare recunoştea unitatea întregii lumi și idealul ei era, sau ar fi vrut să fie, un set unic de principii care să guverneze pe oamenii de pretutindeni. O altă idee centrală a imperialismului după Cirus a fost că toate ființele umane aveau responsabilități reciproce unii faţă de alţii. Astfel, omenirea era ca un soi de familie mare. Existau părinți și copii, părinții erau elita conducătoare cu tot felul de privilegii. Aceste privilegii mergeau însă mână în mână cu responsabilitatea pentru bunăstarea copiilor, popoarele cucerite. Această viziune imperială nouă a început în Orientul Mijlociu, cu Cirus și persanii săi. De atunci ea a fost adoptată de către Alexandru cel Mare și împărații elenistici care au venit după persani. Aceeaşi ideologie a fost adoptată de împărați romani, de califi musulmani, de conducători din India și în cele din urmă a ajuns la noi, în epoca modernă târzie. Avem acum imperiul sovietic și imperiul american care se comportă sau cel puțin pretind să se comporte în conformitate cu acelaşi ideal.
Cum au reușit imperiile?
Viziunea imperiului benevolent care are se preocupă de bunăstarea tuturor oamenilor a justificat existența conceptului de imperiu pentru următorii 2.000 de ani. Acesta a negat nu numai orice protest al popoarelor cucerite care se revoltau împotriva imperiului, dar de asemenea, orice obiecție a popoarelor independente de a rezista expansiunii imperiale. Dacă imperiul este ca un părinte care are grijă de toți oamenii din lume, oricine se opune imperiului neagă binele omenirii. Aceasta a fost ideea centrală a ideologiei imperiale. În alte părți ale lumii s-au dezvoltat viziuni imperiale similare, independent faţă de modelul persan. Cirus cel Mare și succesorii săi nu au fost singurii care au avut ideea strălucită de a cuceri întreaga lume pentru beneficiul tuturor oamenilor. Aceasta a apărut în împrejurări diferite în China, America Centrală, în regiunea andină a Americii de Sud, precum și în alte câteva locuri din lume. Imperiile cu aspirațiile lor universale au jucat un rol decisiv în unirea multor culturi mici ale omenirii în tot mai puține culturi mari, și în cele din urmă într-un singur sistem global.
(CREDIT - Wikimedia)
Sub conducerea unui imperiu, ideile, oamenii, produsele și tehnologia se pot răspândi mult mai ușor decât atunci când au de trecut frontierele între state, orașe-state, triburi și așa mai departe. Acesta este unul din modurile în care imperiile au ajutat omenirea; au facilitat circulaţia de idei, tehnologie, persoane. Foarte adesea imperiile nu doar au facilitat, dar au şi răspândit în mod deliberat un buchet de idei, instituții, obiceiuri și legi pe teritoriile tot mai mari stăpânite. Un motiv pentru care imperiile au făcut acest lucru a fost pentru a-şi face înlesni expansiunea. Un imperiu în care fiecare cartier are propriile legi, limbă, bani este dificil de condus. E mult mai ușor atunci când există aceleași norme și valori predefinite. Un al doilea motiv pentru răspândirea unei culturi comune a fost pentru a obține legitimitate. Încă din vremea imperiului persan şi a lui Cirus cel Mare, imperiile şi-au justificat acțiunile - fie că era vorba de războaie de expansiune sau de construcția de orașe și drumuri - ca fiind necesare pentru răspândirea unei culturi superioare în întreaga lume. Această cultură superioară ar aduce beneficii tuturor, inclusiv persoanelor cucerite. Elita imperială era în cea mai mare parte ferm convinsă că prin răspândirea culturii imperiale ei cultivă bunăstarea tuturor locuitorilor imperiului. În paralel, ea câștiga tot mai multă putere și privilegii, dar elita imperială era convinsă că imperiul lor era cel mai bun din lume și că era menirea lor să-l extindă.
Imperiile moderne
Invocând o armată
În China, de exemplu, clasa conducătoare imperială credea că toți vecinii și poporul cucerit de China erau barbari mizerabili. Era de datoria imperiului chinez să aducă beneficiile celei mai buni culturii din lume, cea a Imperiului chinez Han, acestor barbari păcătoşi. Mandatul de conducere a lumii a fost dat de zei, de cer împăratului chinez, nu pentru a se bucura de el sau a exploata lumea, ci pentru a educa omenirea. Aceasta a fost ideea centrală a imperiului chinez.
Aceleași idei guvernau Roma antică. Romanii au justificat stăpânirea lor asupra a ceea ce ei considerau a fi întreaga lume, zona mediteraneană, susținând că aduceau beneficii, dreptate, pace și cultură barbarilor din Galia, Spania, Marea Britanie, Germania și așa mai departe. Musulmanii califi susțineau de asemenea că au cucerit lumea pentru că au primit porunca divină să răspândească revelațiile bine-intenţionate ale Islamului în întreaga lume. Ei au crezut cu adevărat în misiunea lor. La fel s-a întâmplat cu imperiul spaniol și portughez în epoca modernă timpurie. Aceştia susțineau că au cucerit America nu pentru îmbogățire, ci pentru ca să răspândească creștinismul.
Cartea miracolelor
În secolul al 19-lea, Imperiul Britanic, cel mai mare imperiu din istorie, susţinea că misiunea sa nu era să îmbogățească Marea Britanie, ci să răspândească binefacerile liberalismului și comerțului liber. Ei au încercat într-adevăr să răspândească aceste două idei peste tot în lume. În secolul al 20-lea, Imperiul sovietic a afirmat deasemenea că misiunea sa în istorie este să răspândească egalitate și socialism în întreaga lume. Există încă mulți americani care susțin că guvernul SUA are imperativa morală și etică să impună beneficiile democrației și drepturile omului în țările din lumea a treia, la barbari, chiar dacă asta înseamnă utilizarea rachetelor de croazieră și a avioanelor F-16, pentru a înmâna aceste bunuri minunate.
Moştenirea imperiilor
Girolamo De Treviso
Pretenţia după care imperiile cuceresc pentru a răspândi binefaceri și nu pentru a se îmbogăți, implică și a implicat de-a lungul istoriei o mulțime de ipocrizie şi comportament duplicitar. De multe ori, elita imperială era atât de convinsă de misiunea ei încât reușea să impună cultura și viziunea ei asupra lumii cucerite. Uneori, se mergea atât de departe încât separarea dintre elita conducătoare și cei cuceriţi se rupea. Odată ce oamenii acceptau cultura, limba, religia și comportamentul model al elitei conducătoare nu mai exista nici o diferență între ei. Barierele se prăbușeau și populaţiile fuzionau. Când se întâmpla acest lucru, divizia între cuceritor și cucerit, între elită și supuşi dispărea pentru a da naştere unui singur popor şi culturi. Dura însă mult timp, uneori chiar secole.
Imperiul Roman
Roma a condus vreme de sute de ani ținuturile din jurul Mării Mediterane. După legea romană, majoritatea oamenilor cuceriţi de imperiu au primit cetățenia romană, și au fost consideraţi romani. Ei au început să vorbească limba latină în Africa de Nord, Spania, în ceea ce este astăzi Franța, au început să vorbească limba latină în loc de limbile lor vechi, locale. Oameni din toate colturile imperiului puteau ocupa ranguri în armata romană și în birocrația civilă. În cele din urmă chiar împărații romani au venit din provincie, dintre oameni cuceriţi, și nu din vechea elită romană. De exemplu, împăratul Septimius Severus, unul dintre cei mai importanţi și puternici împăraţi romani, a venit din Libia, dintr-o familie Punic, ca descendenţi ai aceloraşi cartaginezi care împreună cu Hannibal au luptat contra romanilor în secolul al doilea î.Hr. În secolul al treilea î.Hr., Împăratul Elagabalus a fost sirian. Împăratul Filip a fost poreclit Filip Arabul, deoarece provenea dintr-o familie arabă. Aceasta nu era nici o problemă în Imperiul Roman târziu, pentru că a fi arab însemna a fi roman. Noii cetățeni ai Imperiului au adoptat cultura romană cu atâta vervă încât vreme de secole sau chiar milenii după ce Imperiul Roman s-a prăbușit, ei au continuat să susțină și să dezvolte cultura imperială.
Capitulare de la Bailen, de José CASADO DEL ALISAL. Muzeul Prado
Roma a avut nevoie de secole de luptă grea și crudă pentru a cuceri Spania și Peninsula Iberică, precum şi pentru a înnăbuşi revoltele populației locale față de dominația romană. Acum, la 1500 de suta de ani de la căderea Imperiului Roman, spaniolii vorbesc încă, cu mici modificări, limba Imperiului Roman. Spaniola este un dialect latin; descinde din limba Imperiului Roman. Spaniolii folosesc alfabetul latin, alfabetul cuceritorilor romani. Cei mai mulţi spanioli astăzi sunt romano-catolici, religia Imperiului Roman târziu. Latina este încă limba sacră a religiei romano-catolice și centrul religiei romano-catolice este încă la Roma. 1500 ani de după ce dominaţia Romei în Spania s-a prabuşit, majoritatea spaniolilor încă mai cred și susțin cultura puţin modificată a Imperiului Roman. Dreptul spaniol se bazează astăzi pe dreptul roman. Arta spaniolă, arhitectura, bucătăria, toate datorează foarte multe moștenirilor Imperiului Roman.
Imperiul Arab
Un proces similar a avut loc în Imperiul arab din Orientul Mijlociu. Când acesta a apărut la mijlocul secolului al șaptelea d.Hr., a fost la început bazat pe o separare foarte pronunţată între elita conducătoare a musulmanilor arabi și populația subjugată ce cuprindea egipteni, sirieni, iranieni și berberi, care nu erau nici arabi, nici musulmani. De-a lungul secolelor, mulţi dintre supuşii imperiului arab au adoptat treptat credința musulmană, limba arabă precum şi cultura imperială a imperiului arab. La început elita arabă veche a fost ostilă față de aceste evoluții și noii convertiți, pentru că se temeau că-şi pot pierde astfel statutul în imperiu și identitatea lor unică.
De-a lungul secolelor, populaţia convertită la islam și la cultura arabă a cerut să aibă drepturi egale în cadrul imperiului și a lumii islamice. În cele din urmă le-a obţinut. Egipteni, sirieni și mesopotamieni s-au văzut din ce în ce mai mult, nu numai de către ei înşişi, ci şi de către toți ceilalți, ca fiind arabi, la fel ca şi cuceritorii originali din Arabia. Arabii, la rândul lor, au ajuns să fie dominaţi de musulmani non-arabi, în special ucraineni, turci și berberi care au adoptat religia și cultura musulmană, dar nu şi limba arabă. Proiectul imperial arab este unul dintre cel mai de succes proiect imperial văzut vreodată. Cultura imperială creată în secolele 7, 8, și secolul nouă d.Hr., a fost adoptată într-o asemenea măsură şi de atât de multe persoane diferite încât acestea au continuat să susțină dezvoltarea și răspândirea acesteia mult după ce imperiul s-a prăbușit. Astfel cultura, religia și limba imperiului a câștigat tot mai multă putere și a continuat să se răspândească în întreaga lume.
Imperiul chinez
QINSHIHUANG
Proiectul imperial chinez a avut un succes uriaş vreme de mai mult de două mii de ani. Imperiul chinez a cucerit treptat numeroase grupuri etnice și culturale, văzute inițial de chinezi ca fiind barbari. Aceştia au fost integraţi cu succes în cultura imperială chineză, și în cele din urmă au devenit şi ei chinezi Han. Chinezii Han sunt numiţi după dinastia Han, care a condus China din aproximativ 200 î.Hr. până aproximativ 200 d.Hr. Realizarea supremă a imperiului chinez este faptul că China există și astăzi, încă văzută ca un imperiu în regiunile periferice ale Tibetului și Xinjiang. Mai mult de 90% din populația Chinei se văd pe ei înșiși ca fiind chinezi Han. Ei au adoptat identitatea și cultura imperiului într-o asemenea măsură încât diferenţele între conducători şi conduşi s-au dizolvat complet.
Construcţia imperiului european
Similar putem înțelege procesul de decolonizare petrecut în lume în ultimele decenii. În vremurile moderne, europenii au cucerit o mare parte a planetei, susținând că o fac pentru a a răspândi cultura occidentală superioară. Europenii au avut un succes atât de mare în răspândirea culturii lor, încât miliarde de oameni au adoptat părți culturale majore. Indieni, africani, arabi, și chinezi învăță franceză, engleză și spaniolă. Indieni, africani, arabi și mulţi alții au început să creadă în principiul autodeterminării. Au început să adopte ideologii occidentale, cum ar fi liberalism, capitalism, comunism, feminism, naționalismul, acestea fiind toate ideologii care au apărut sau au fost inventate în Europa modernă. Miliarde de oameni care au fost cândva cuceriţi de europeni au adoptat în ziua de astăzi aceste ideologii europene.
Lord Clive şi MIR JAFAR după bătălia de la Plassey
În secolul 20, grupuri de oameni din Africa, Asia și alte locuri care au adoptat valorile vestice, au început să ceară egalitate cu stăpânii lor europeni, în numele acelorași valori pe care europenii le-au răspândit în întreaga lume. Multe lupte anti-coloniale din India sau Africa s-au desfășurat în numele unor principii și moșteniri occidentale, cum ar fi auto-determinarea, drepturile omului, socialismul. La fel cum s-a întâmplat cu imperiul arab care a fost adoptat de egipteni și sirieni cuceriţi. În zilele noastre avem indieni, africani, chinezi, arabi și așa mai departe, care au acceptat o mare parte a culturii imperiale din partea cuceritorilor și au schimbați-o în conformitate cu propriile nevoi și tradiții. Ei practic aderă încă la cultura şi ideologia cuceritorilor lor. Acesta este şi motivul pentru care este suspect să susţinem că imperiile sunt pur rele, deoarece imperiile sunt responsabile nu numai pentru unificarea omenirii, ci și pentru o mare parte din cultura noastră actuală în întreaga lume. Într-adevăr, însăşi valorile pe care mulţi le folosesc ca să critice imperiile, valori precum drepturile omului, democrație și autodeterminare s-au răspândit datorită imperiilor europene. Pe de o parte imperiile au cauzat lucruri oribile și moarte, război, genocid și exploatare pe o scară de neimaginat. Pe de altă parte, cultura noastră astăzi, până şi valorile pe care le folosim pentru a critica imperiile sunt tot un produs al acestor imperii.
Sunt imperiile întotdeauna rele?
E tentant să vedem istoria în alb sau negru, bine sau rău, şi să punem toate imperiile împreună cu băieții răi. Oricum, aproape toate imperiile au fost fondate prin violență și au menținut autoritatea prin asuprire, exploatare și război. Cu toate acestea, cele mai multe dintre culturile de astăzi se bazează pe moșteniri imperiale. Daca imperiile sunt prin definiție rele, ce spune asta despre noi și culturile noastre? Chiar și chiar valorile pe care le folosim pentru a critica imperiile sunt, cum am văzut, moștenirea imperiilor. De exemplu, mulți oameni critică imperiile astăzi în numele autodeterminării sau socialismului. Ideile de auto-determinare și socialism au fost răspândite în întreaga lume de către cuceritorii europeni, britanici, americani, francezi, olandezi și așa mai departe. În Africa sau India, în urmă cu 500 ani, oamenii nu vorbeau despre auto-determinare sau socialism. Acestea sunt moșteniri ale imperiilor europene, nu idei autentice cu o istorie de mii de ani în spate.
Există școli de gândire şi mișcări politice care încearcă să curețe cultura umană de moștenirea imperială și să lase în urmă doar ceea ce ele pretind a fi o civilizație pură, autentică, nealterată de păcatele și crimele imperialismului. Această idee este foarte naivă.
(CREDIT - SR.INDIANRAILWAYS.GOV.IN)
Poate cu mii de ani în urmă mai existau încă astfel de culturi pure, autentice, neatinse de orice influențe imperiale dar astfel de culturi nu mai există astăzi pe pământ. Toate culturile umane de astăzi sunt, cel puțin parţial, moștenirea imperiilor și a civilizațiilor imperiale. Dr. Harari propune exemplul Indiei moderne și relația sa complexă cu Imperiul Britanic. Cucerirea britanică și ocuparea Indiei a costat viaţa a multe milioane de indieni. A fost responsabilă pentru umilirea continuă și exploatarea a sute de milioane de indieni vreme de mai bine de două secole. Statul independent India s-a instaurat numai după o luptă lungă și amară împotriva cuceritorilor britanici. India independentă este, în multe privințe copilul, puiul Imperiului Britanic. Britanicii au fost cei care au unit sute de regate beligerante, domnii și triburi într-o unitate politică unică. În acest proces ei au creat o conștiință națională indiană, care nu a existat niciodată înainte. Britanicii au pus, de asemenea, bazele sistemului judiciar indian. Ei au creat structura administrativă, încă în uz astăzi în India. Britanicii au construit rețeaua de căi ferate, esenţială pentru dezvoltarea economică a Indiei. India independentă, după eliberarea de sub controlul britanic, a adoptat democrația occidentală în forma sa britanică ca mod indian de guvernare, și nu a încercat să se întoarcă la o formă anterioară autentică de guvernare indiană.
(CREDIT -BBCI.CO.UK)
Limba engleză este astăzi una din limbile principale ale Indiei. Ea servește ca o limbă neutră care uneşte decalajele între diferite dialecte locale din India, cum ar fi hindi, Tamil și malayalam. Foarte des, atunci când indieni care vorbesc limbi diferite comunică, ei folosesc limba engleză. Sportul național al Indiei independente este cricketul. Cricketul a fost inventat în Anglia în secolul al 16-lea, introdus în India în secolul al 19-lea. Băutura națională a Indiei este ceaiul sau chai. E greu de imaginat India fără ceai, dar înainte de venirea britanicilor, puțini oameni beau sau cultivau ceai în India. Compania East India a început comercializarea ceaiului în India la mijlocul secolului al 19-lea. În cele mai multe părți ale Indiei, oamenii au început să bea ceai deoarece au văzut că stăpânii britanici beau ceai, și au vrut să-i imite. Indienii de azi nu ar fi dispuşi să renunțe la democrație, limbă, rețele feroviare, sistem juridic, cricket și la ceai doar pentru că toate acestea sunt moșteniri imperiale. Dacă ar dori să renunțe complet la toate moștenirile Imperiului Britanic, un naționalist indian extrem ar deveni automat apărătorul moștenirii unor imperii mai vechi. Imperiul Mughal sau Sultanatul Delhi care conducea India înaintea britanicilor.
Shuja SHAH Durrani din Afganistan1839
Taj Mahal, din nou ca exemplu, este adesea descris ca un simbol al culturii indiene autentice. Dar el fost construit de cuceritori din afară, de către cuceritorii musulmani ai Indiei, în conformitate cu modelele arhitecturale persane. Taj Mahal nu este mai indian decât ceaiul sau decât cricketul. Extremiștii ar putea renunța la tot: ceai, cricket, căi ferate, precum și la democrație și chiar să distrugă Taj Mahal pentru a reveni la o cultură indiană pură și autentică care a existat înainte de invazia musulmană. Dar înaintea lor, India a fost condusă de alte imperii. Nu e logic să distrugă moștenirea imperiului britanic și musulman în India, numai pentru a venera moștenirea unor imperii mai vechi, cum ar fi Gupta, Kushan, și Imperiul mauryan, care au condus India acum mai bine de o mie de ani. Acestea nu au fost nici mai umane, nici mai indiene decât imperiul mughal sau decât cel britanic.
Nimeni nu poate rezolva chestiunea spinoasă a moștenirii culturale autentice. Oricare ar fi soluția, primul pas este să recunoaștem complexitatea dilemei și să acceptăm că împărțirea în băieți buni și băieți răi nu duce nicăieri dacă nu recunoaștem că urmăm, de multe ori, conducerea celor răi. O mare parte din cultura noastră este o moștenire a baieţilor răi.
Naţionalism ucrainean, 1920
În ultimii 2000 de ani, majoritatea oamenilor au trăit în imperii. E posibil ca, în viitor, majoritatea oamenilor să trăiască deasemenea într-un imperiu, dar de data aceasta imperiul va fi global. E posibil ca viziunea imperială a lui Cirus cel Mare și a multor altora, de a avea un singur guvern în întreaga lume și peste întreaga omenire, să fie împlinită în timpul vieții noastre. În secolul 20, principalul laitmotiv politic a fost naționalismul. Potrivit idealului naționalist, națiunea şi poporul e suveran și, prin urmare, sursa autorităţii politice. Rolul suprem al statului, după naționalişti, este de a promova interesele colective naționale. În consecință, a fost acceptată ideea că ar trebui să existe cât mai multe state independente, deoarece există atâtea popoare distincte. Nu a mai fost loc pentru imperii care conduc mai mult de un popor, mai mult decât o singură națiune.
După cum vedem la începutul de secol 21, naționalismul pierde teren rapid. Tot mai mulți oameni cred că toată omenirea, și doar un popor sau neam deosebit, ar trebui să fie sursa legitimă a autorității politice. Principiul politic ar trebui să fie deci ghidat nu doar pentru interesul unui singur popor, ci către protejarea drepturilor omului și protejarea intereselor întregii specii umane.
(CREDIT - MYOPERA.COM)
Cele aproape 200 de state independente sunt un obstacol pentru acest gen de politică. Deoarece este acceptat faptul că suedezii, indonezienii, nigerienii și toți ceilalți au și li se cuvin aceleași drepturi ale omului, decât state diferite, ar fi mai simplu pentru un singur guvern mondial să protejeze drepturile tuturor. Mai mult decât atât, apariția unor probleme în esență globale cum ar fi încălzirea globală erodează legitimitatea statelor-națiune independente. Nici o națiune-stat nu poate depăși de la sine problemele globale, cum ar fi încălzirea globală. Avem nevoie de un guvern global, un imperiu global, pentru de a rezolva astfel de probleme în mod eficient. Acesta este motivul pentru care uniii oameni cred că imperiul global, atunci când va fi vorba de el, va fi verde, culoarea cauzei ecologiste. Primul proiect crucial al imperiului global va fi să salveze ecosistemul.
Văzute din 2013, acestea sunt încă viziuni pentru viitor. Lumea este împărțită încă în aproape 200 de state diferite. Ceea ce putem observa însă și astăzi este faptul că statele își pierd rapid independența. Puține state sunt în măsură să execute politici economice cu adevărat independente sau să declare razboaie pentru că le place lor, sau să-şi gestioneze treburile interne cum cred ele de cuviință. Statele sunt din ce în ce mai deschise la intervenția forțelor globale economice, companii globale, ONG-uri, opinia publică mondială și așa mai departe. Ele sunt obligate din ce în ce mai mult să se conformeze standardelor de comportament financiar, politică de mediu și justiție globală. Există astăzi în lume curenți extrem de puternici de capital, muncă, precum și de informații care transforma și modelează lumea cu un dispreț tot mai mare pentru frontiere și dorințele statelor particulare. Suntem martorii formării unui sistem politic, economic și social unificat pe care îl putem numi imperiul global. Este important să realizăm că acest imperiu nou, în curs de dezvoltare la nivel mondial nu este reglementat de un anumit grup etnic sau de vreun stat. La fel ca la sfârșitul Imperiului Roman, acesta este un imperiu condus de o elită multi-etnică care are împreună o cultură şi interese comune, aşa numita elita mondială, sau casta globală.
Ce este casta globală?
(CREDIT MARISTCOLLEGE.ULTRANET.SCHOOL. NZ)
La începutul secolului 21 lumea nu este reglementată sau condusă de un anumit stat sau guvern, ci de o castă globală de oameni de afaceri, ingineri, oameni din mediul academic, artişti, universități și așa mai departe. Indiferent de locul unde locuiesc, la New York, Buenos Aires, Shanghai, Dubai sau Cape Town, acești oameni au din ce în ce mai mult aceleași interese, același punct de vedere cu privire la lume, aceiași cultură. Ei trăiesc din ce în ce mai mult un stil de viață asemănător. Pe de altă parte, prăpastia dintre această castă globală și restul populației devine tot mai largă.
În secolele 19 și 20, diviziunea principală a lumii a fost o diviziune între națiuni. Astăzi, diviziunile principale ale lumii sunt pe orizontală, între caste sau clase sociale. Cineva care face parte din casta globală în New York, este mult mai aproape în felul lui de viață, în interese și perspective, de cineva care aparține castei globale din Delhi decât de cineva dintr-un cartier sărac din New York. Aceasta este noul imperiu, care se dezvoltă împreună cu o nouă clasă conducătoare. Mulți oameni de azi din lume îşi fac griji dacă ei aparțin acestei caste sau nu și dacă interesele şi loialitatea lor ar trebui să fie acordată castei globale, sau imperiului global, înaintea propriei țări și națiuni. Tot mai mulţi oameni, profesori, avocați, ingineri, manageri și corporații se întreabă cui să fie loiali. Oameni care aleg imperiul simt că loialitatea lor principală este faţă de comunitate, la nivel mondial, printr-o similitudine de cunoștințe, valori și interes. Oprirea încălzirii globale sau respectarea drepturilor omului în întreaga lume este credinţa lor de căpătâi, mai înainte de națiunea sau țara lor particulară.

Urmează lecţia X - Legea religiei.

O scurtă descriere a cursului

- ce este religia?

- ce este un imperiu?

- ce sunt de fapt banii?

- au devenit oamenii mai fericiţi pe parcursul trecerii timpului?

- ce s-a întâmplat cu toate celelalte specii umane de pe Pământ?

- ce a adus cu sine răspândirea speciei noastre, Sapiens, pe Pământ?

- de ce sunt bărbaţii superiori femeilor în aproape toate societăţile cunoscute?

- care este viitorul probabil al omenirii în secolul 21 şi dupa aceea?


găsiţi aici sinteze si note de curs pentru cursul online O scurta istorie a omenirii de Dr. Yuval Noah Harari. Cursul este o sinteză a marilor etape ale istoriei, şi răspunde la multe întrebări tulburatoare despre natura umană.

Bloguri, Bloggeri si Cititori